V roce 1999 se početná skupina, složená z křesťanů i ateistů a podporovaná Nadačním fondem Jičín - město pohádky, Okresním muzeem a galerií v Jičíně a Technickými službami města Jičína, rozhodla vztyčit na hřbetu Veliše smírčí kříž. Postavili ho společnými silami za dvě oběti náboženské nesnášenlivosti, jezuitu i evangelického laika, kteří na Jičínsku před staletími zaplatili za svou víru cenu nejvyšší. Vzápětí proběhlo v Jičíně i slavnostní ekumenické setkání za účasti čelných představitelů církví, i představitelů státu a samospráv. Byly tam vážně vysloveny prosby za odpuštění, přiznání viny i vyjádření touhy po smíru; a to jak ze strany katolické církve, církví reformovaných, tak i ze strany státu.Proč tolik slavnostních akcí a vznešených záměrů? Rozumějme - tehdy jsme stáli na samém prahu nového tisíciletí, cítili význam naprosto výjimečného dějinného okamžiku, který vybízel, abychom nějak přispěli k náboženskému i občanskému smíru v naší zemi a díky tomu mohli vstoupit do nového milénia osvobozeni od malosti, výčitek a podezírání.

V letošním výročí není co slavit. Rozdělení a rozdělování české společnosti, které jsme před dvaceti lety měli za historické a pomalu se již uzavírající, je v roce 2019 opět rozjizvené a kupodivu zas aktuální. Žijeme několik let v atmosféře nenávistných monologů nikoli dialogů. Veřejný prostor opanovaly urážky, výsměch, poťouchlost k názorům druhých a bezohledné prosazování „vlastních pravd“. Zveme proto všechny, které atmosféra naší veřejné rozpravy zneklidňuje, mrzí nebo štve. Přijďte v pátek 13. září v 18 hodin do porotního sálu jičínského zámku, kde se uskuteční setkání u kulatého stolu na toto téma. Připravujeme ho jako dělné setkání občanů, kteří si chtějí seznámit s názory druhých nebo se chtějí k dané věci sami vyjádřit, a obzvláště jako setkání těch, kteří by „byli pro“ hledat společně cestu, jak tento stav napravit. Srdečně zveme.

Jaromír Gottlieb