Jezdci během sezony 2019 sbírali body za umístění ve třech závodech, a to ve třech kategoriích - hobby, junior a senior. Vyvrcholením bylo napínavé finále dne 21. září.

V kategorii hobby zvítězila Daniela Jirglová z JK Železnice, kategorii junior ovládla Ella Staňková z JK For Horses a vítězkou kategorie senior se stala Zuzana Ratajská ze Stáje Hejduk.

Celkově lze závody v Jičíně hodnotit jako vydařené a připravené, což nejlépe dokládá velký zájem jak jezdců (duben - 168 startů - červen 107 startů, září - 118 startů), tak diváků, kteří si na všechny závody našli cestu ve velkém počtu.

Uspořádat závody národního formátu je finančně velmi náročná záležitost a proto bych rád poděkoval všem sponzorům z řad jičínských firem a soukromníků, včetně města Jičín a Královéhradeckého kraje. Nemenší podíl na plynulé a perfektní organizaci má velké množství členů našeho jezdeckého centra a jejich rodinných příslušníků - velké poděkování tedy patří i jim.

Regionální pohár plánujeme i pro sezonu 2020.

David Kotlář