Letos v létě udeřilo opět veliké sucho, pramínky začaly vysychat a i v Bačalkách – Ličně začalo být stále méně vody. A i to málo vody se najednou začalo kazit a voda přestala být pitná. Na hlavu starostky a celého zastupitelstva se snesly starosti a na obyvatele chmury a v srdcích některých lidí se usadila zloba. Kromě závisti je nejistota a strach pro zlobu ta nejživnější půda a semínka zášti už stačilo jen zasít! V některých srdcích se semínka ujala a lidé, kteří bývali k druhým slušní a vlídní začali osočovat a nejvíce zloby padalo na hlavu paní starostky.

I přes její veliké úsilí nalézt zdroj znečištění vody a dát vše zase do pořádku se nedařilo zlobu potlačit.

Stálo jí to mnoho času, práce a nervů, než se podařilo pramen vyčistit a situaci uklidnit. Přineslo to s sebou únavu, rozčarování a smutek.

Zloba sice ustoupila, ale jistě někde v koutě sedí, mne si své špinavé ruce a čeká na svou příležitost! Proto je třeba věřit, že je ještě hodně srdcí vůči jejím zbraním odolných!

Děkujeme starostce obce Bačalky – Lično Pavle Kaprasové, místostarostce Šárce Hoškové a všem zastupitelům, kteří pomáhali, za čas, úsilí a trpělivost!

Spolek prima holek