Kurz se konal na konci května a jeho cílem bylo poskytnout praktické dovednosti a znalosti, které mohou být rozhodující v situacích ohrožení života.

Výuka první pomoci byla postavena na osobním zážitku účastníků, kteří procházeli nácvikem základních dovedností, jež si následně ověřovali a rozvíjeli v simulovaných situacích zdravotnických událostí. Vyzkoušeli si roli zraněného i zachránce. Jednalo se např. o silné krvácení, mrtvici, resuscitaci, poranění páteře, epileptický záchvat, ale i vytažení klíštěte, bodnutí hmyzem či popáleniny.

Zpětná vazba od účastníků kurzu byla velmi pozitivní. Mnozí z nich ocenili nejen profesionální přístup lektorů, ale i možnost praktického vyzkoušení technik, které si teoreticky osvojili.

Naši zaměstnanci se mohou poměrně často setkat se situacemi, kdy je poskytnutí první pomoci nutné. Platí to zejména pro pečovatelky, nebo terénní sociální pracovníky, kteří jsou často za volantem. Díky firmě Filipa a.s. jsou na takové chvíle mnohem lépe vybavení.

Renata Novotná