Osada Peklo, nacházející se při soutoku Metuje a Olešenky, je písemně připomínána již roku 1415. A právě zde klapal na říčce Olešence od nepaměti starý mlýn zvaný Pekelec, který poté, co údolí začali navštěvovat první turisté, sloužil i jako hostinec. Tento mlýn odkoupil majitel novoměstského zámku Josef Bartoň z Dobenína a roku 1912 se uskutečnila přestavba objektu dle návrhu věhlasného slovenského architekta Dušana Sáma Jurkoviče. Výletní restaurace s ubytováním Peklo „Bartoňova útulna“ je romantické místo v secesním stylu uprostřed přírody, s duší a pozoruhodnou historií.

Ne nadarmo je údolí Metuje, mezi Bražcem a Novým Městem nad Metují, nazývané zde Peklo, vyhlášeno chráněným územím. Je to nejen pozoruhodný morfologický fenomén, ale na vlhké údolí a prudké svahy jsou vázána zajímavá přírodní společenstva – od rostlin po živočichy. 

Pekelské údolí je krásné i v zimních měsících, ale až se příroda zase zazelená, můžete zde spatřit mnoho chráněných druhů. Ze zvláště chráněných druhů rostlin se zde vyskytuje kapradina hrálovitá (kriticky ohrožený druh), kapradina plevinatá, vstavač mužský (druhy silně ohrožené) a dále vranec jedlový, plavuň pučivá, bledule jarní, lilie zlatohlávek, měsíčnice vytrvalá, prstnatec májový, vemeník dvoulistý, pampeliška bahenní (druhy ohrožené).

Ze živočišných zvláště chráněných druhů je třeba zmínit zástupce obojživelníků – čolek velký (kriticky ohrožený), čolek horský, čolek obecný, mlok skvrnitý (druhy silně ohrožené), plazů – užovka hladká (kriticky ohrožená), ještěrka obecná (silně ohrožený druh), ptáků – holub doupňák, čáp černý, lejsek malý, krahujec obecný (silně ohrožené druhy), výr velký, jestřáb lesní, lejsek šedý, ťuhýk obecný, krkavec velký, ořešník kropenatý (druhy ohrožené), savců – rejsek horský (silně ohrožený), plch velký (druh ohrožený).

Do rubriky Čtenář reportér může přispět kdokoliv, kdo rád fotografuje, píše, zajímá se o aktuální dění a je ve správný čas na správném místě. Své snímky, texty i krátká videa můžete posílat prostřednictvím webového formuláře. Děkujeme!