Dnes začínáme na žel. zast. Libošovice či 400 m jižněji na aut. zast. Nepřívěc, kde odbočíme vlevo do této vsi s krásným gotickým kostelem Nalezení sv. Kříže, později zbarokizovaným a barokní šestibokou zvonicí z r. 1786 s mansardovou střechou. Nejhezčím lidovým statkem je zde čp. 14 z r. 1766 s roubeným i zděným přízemím s podstávkami a roubeným patrem s pavlačí s vyřezávanými sloupky, naše oko ale potěší i roubená sýpka u čp. 5 s pavlačí, kterou mají i roubené patrové domy čp. 10 a 15.

Pak se vydáme kolem kostela vzhůru ven ze vsi a polní cesta nás - za pěkných výhledů vpravo na Sobotecko a zpět ke Kosti - záhy dovede k lesu a podél něj kolem hájovny Hůra a samoty Babylón do vsi Stéblovice s téměř patnáctkou zdejších roubených staveb. Hned při příchodu do vsi stojí u silnice roubenka čp. 1, necelých 100 m vpravo od ní roubenka 31 a při návratu nás silnice přivede do středu vsi, kde vpravo stojí usedlost čp. 10 s roubenými sýpkou a stodolou a roubenka čp. 9 a naproti nim jsou nejprve pěkný roubený patrový dům čp. 5 z r. 1754 s průčelní i boční pavlačí s vyřezávanými sloupky, roubeným výměnkem s pavlačí, roubenou sýpkou a bránou, poté roubenky čp. 15 a 23 s lomenicemi a roubenka čp. 6 již na odbočující cestě. Od ní jdeme ještě necelých 100 m po silnici, abychom si mohli vlevo dole prohlédnout malebnou roubenku čp. 14 s krásným výhledem na Trosky s Kozákovem v pozadí a po návratu k čp. 6 jdeme kolem ní vlevo dolů po značce k roubence čp. 21, od níž se opakuje zmíněný výhled.

Libošovice 34.
Čtvrtý díl miniseriálu: Z Malechovic do Libošovic

Značka záhy opustí ves, přes trať vejde do osady Podhůra a hned za ní se dáme vlevo bez značky polní cestou podle lesa do vísky Kozlov, v níž stojí tři roubené sýpky převážně se sloupkovými pavlačemi. Nejprve je to patrová sýpka v usedlosti čp. 2, pak v usedlosti čp. 3 a na odbočce vlevo stojí vpravo od archaické roubenky čp. 9 ve svahu patrová sýpka v čp. 5. Pak sejdeme do vsi Roveň k silnici, u níž stojí zděný dům čp. 9 s dřevěnou pavlačí na pískovcové podezdívce, jdeme po ní kousek vlevo a pak po modré značce vpravo do svahu k blízkému rozcestí, u nějž objevíme za sebou dva pěkné statky čp. 5 a 3 s roubenými domy a roubenými patrovými sýpkami s pavlačemi, jež mají vyřezávané sloupky, přičemž naproti čp. 3 je pěkná archaická roubenka čp. 17 s podstávkami a pod ní roubenka čp. 29.

Po jejich prohlídce se vracíme zpět, ale nesejdeme až k silnici a pokračujeme rovně, kde při cestě objevíme další lidové stavby: nejprve vpravo vidíme roubenku čp. 19 s lomenicí a podstávkami, kousek dál roubený dům čp. 14 s roubenou patrovou sýpkou do L a pak až vlevo u rozcestí zděný dům čp. 51 s lomenicí a vedle stojící roubenou sýpkou s pavlačí.

Zde náš výlet končí a tak buď odjedeme z blízké autobusové zastávky nebo sejdeme vpravo k silnici a po ní vpravo k žel. zast. Malechovice (asi 1 km) a i odsud odjedeme do Sobotky.

Petr Luniaczek