O druhou výstavu se postarala paní Vera Klucká, která pod názvem Kořeny předvedla téměř třicet obrázků a návštěvnost byla obdobná přišlo se podívat 80 hostů.

Třetí, kombinovanou expozici uspořádala Renata Culková, která pod názvem Čamarování z Ráje zde nainstalovala malované obrázky a ručně batikovaný a pletený textil. O tuto výstavu projevilo zájem 63 návštěvníků.

Čtvrtou a poslední letošní velice zdařilou výstavu ze své tvorby zde předvedla paní Lenka Nosková. Vystavila téměř třicet kouzelných obrázků malovaných olejem a akrylem. Společně s drobnou dekorativní a užitkovou keramikou. O tom, že výstava zaujala svědčí i to, že si ji přišlo prohlédnout 107 zájemců. Široký záběr autorky potvrzuje i jeden ze zápisů v Návštěvní knize, který uvádí „Hezká a pestrá výstava rozmanitých stylů a tvorby. Život je o hledání, tak jen tak dál! Chválíme moc keramiku.“ Napsali manželé, též výtvarníci ze Železnice.

Zájem o Soukromou Galerii „Na Špejcharu“ v Bukvici přetrvává každým rokem. To potvrzuje i ten fakt, že v Návštěvní knize je za dobu provozu zapsáno 7280 spokojených návštěvníků. Každá výstava je zahajována vernisáží s drobným kulturním vystoupením i občerstvením všech účastníků, kteří svou spokojenost potvrzují pochvalnými zápisy.

Na další shledání se s Vámi těší na příští zahajovací výstavě počátkem května 2020 galerista a malíř.

Jiří Qido Valter