Vedle poddaných tu žila i vrstva vzdělaných lidí, vyšlých z venkova, kteří se nestyděli za svůj původ. S obyvateli rádi besedovali a hráli divadlo. Děd i strýc Erbenův byli hudebníky v kostele i při lidových slavnostech. V mládí Erbenově se v Miletíně hrálo hodně. Studenti a přátelé K. J. Erbena zahráli první divadelní hru již v roce 1827. Velmi úzce spolupracovali s V. K. Klicperou, který tehdy řídil divadlo v Hradci Králové.

Jednoduché divadlo bylo vybudováno „U Františků“ na staré poště. Zhoubný požár Miletín v roce 1846 zničil z větší části i toto divadlo. Ochotníci se nevzdali a na podzim v roce 1860 se opět hrálo ochotnické divadlo v domě „U Dreyschoků“. V Sousedském domě začali miletínští ochotníci hrát v roce 1867.

Ochotníci v Miletíně hrají divadlo, pořádají divadelní přehlídky až do dnešních dnů. Jsou dlouhodobými nositeli divadelní kultury v Miletíně.

LETOŠNÍ ROK V MILETÍNSKÉM DIVADLE

Každým rokem divadelníci nazkoušejí a připraví pro diváky novou hru. Letos náš režisér Vladimír Kněžourek vybral vtipnou pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký od Vlastimila Pešky. Upravil text, vymyslel scénu i hudbu. Pro hru vybral osvědčené herce a hlavně děti. Zkoušení nové inscenace komplikovala covidová pandemie i nemocnost dětí. Pohádku jsme poprvé zahráli pro děti v Třebihošti, pak v Miletíně pro školky i školu v rámci Miletínského divadelního jara a v Hořicích na akci Zámek žije.

OHLÉDNUTÍ ZA 20. MILETÍNSKÝM DIVADELNÍM JAREM

V pátek 10. června v miletínském divadle začala Východočeská přehlídka venkovských divadelních souborů s postupem na 53. ročník národní přehlídky Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.

Přehlídky se zúčastnilo 77 účastníků se šesti soutěžními představeními a třemi mimosoutěžními. Soubory byly z Královéhradeckého, Pardubického a Středočeského kraje. Speciálním hostem bylo divadlo Vizavi z Kyjeva.

Miletínské divadelní jaro doprovázelo nádherné slunečné počasí. Část souborů pojala přehlídku jako dovolenou a zabydlela se v kempu. Divadelníci se navzájem chodili dívat na svá představení i rozborové semináře, diskutovali spolu, probírali ochotnické divadlo ze všech stran. Nechybělo muzicírování a zpívání do noci. Přehlídka měla velmi slušnou úroveň. Inscenace posuzoval a zpětnou vazbu dával lektorský sbor ve složení: Alexandr Gregar (režisér, herec a pedagog), Petr Kracík (ředitel Těšínského divadla), Regina Szymiková (vedoucí Kabinetu hlasové a mluvní výchovy Divadelní fakulty AMU).

Porota nominovala na Krakonošův divadelní podzim inscenaci Legenda o zbloudilých duších souboru DOVEDA Sloupnice. Lektorský sbor udělil čestné uznání za herecký výkon v roli krále Milanu Lánskému a v roli Širokého Vladimíru Kněžourkovi z SDS Erben Miletín.

Letošní 20. ročník přehlídky byl jakýmsi nadechnutím po problematických minulých dvou kovidových letech. Dodnes je patrné, že se do divadla bohužel vrací méně diváků. Plno bylo jen při představeních pro děti. Ani soutěžící soubory se nezdržovaly déle, jak bývalo zvykem v minulosti. Jen tři zůstávaly s kytarou až do půlnoci a byly zvědavé na nedělní závěrečné hodnocení.

195 let ochotnického divadla v Miletíně. Ilustrační snímek.195 let ochotnického divadla v Miletíně. Ilustrační snímek.Zdroj: archiv SDS Erben Miletín

CO PLÁNUJEME

- Dne 1. října začal 26. ročník Divadelního Erbenova Miletína. Od října do prosince bude uvedeno celkem 7 divadelních představení.

- V sobotu 8. října v 19:30 hodin SDS Erben Miletín uvede Staré pověsti české. - Dne 22. října v 19:30 hodin SDO Diviš Žamberk zahraje komedii Jedlíci čokolády plnou známých dobových šlágrů a evergreenů.

- 18. listopadu v 19:30 hodin divadlo Artur Praha se představí se známou komedií Svaté neřesti.

- V neděli 4. prosince v 15:00 divadlo Pohadlo potěší nejmenší diváky pohádkou Pochodem ťap, po pohádce připravujeme mikulášskou nadílku.

- 10. prosince v 19:30 SDS Erben uvede v premiéře hru Okno do divadla. Je to ohlédnutí za úspěšnými představeními minulých let.

- A v neděli 11. prosince v 15:00 hodin SDS Erben Miletín uvede v repríze hru Okno do divadla.

Jana Širocká