Představy organizátorů byly mnohonásobně překročeny. Nejenže svítilo celý den sluníčko a muzikanti vesele hráli, ale zapojilo se přes 60 kostýmovaných maškar (včetně dětí). Celkem byste napočítali přes 100 účastníků průvodu a přihlížejících – Lukaváků, chalupářů i přespolních. Mohli jste vidět a slyšet výřečného Laufra (P. Kotas), Napoleona, malého Laufra, kobylu, kostlivce, těhotnou jeptišku, cikánku, bábodědka, kuchařku, obrácenou nevěstu a ženicha, spoustu malých kočiček, kouzelníčků, berušek a motýlků, dokonce masku deprese. Všechny masky byly úžasné, vtipné, nedají se vyjmenovat, promiňte.

Skvělé pohoštění pro rozverné masky bylo připraveno v 14 pohostinských domech. A samozřejmě slivovička a další životabudiče tekly proudem. Zahanbit se nedal ani obecní úřad. Místostarosta Jan Bartoš měl připravené nejen pití, ale i koblihy! U Peterů dokonce obsluhovala hospodyně v hanáckém kroji.

Za pohoštění medvěd (J. Štěpánek) tančil s hospodyněmi a další se přidali. Každý pohostinský dům získal výstižné vinšování. Průvod ozdobila bryčka tažená koníkem Pepou s kočím Josefem.

Na konci obchůzky proběhly masopustní zvyky: Porážení kobyly a pro děti tlučení (plyšového) kohouta (pod lavorem). Vše s vtipnými veršovánkami na aktuální dobu.

Na úplný konec milé pohlazení od Klubu malé kopané Lukavec – šikovní Karel Suchý a Jarda Janoušek prodávali ovar, tlačenku i jitrnice. No to byl pravý masopust s mastnou pusou! A ta půvabná obsluha!

Cenné bylo propojení obyvatel „starého“ Lukavce s mladými z „nové“ části Trhovka. Všichni byli „pospolu“!

Sluší se poděkovat vám všem, kdo jste se nějak zúčastnili, zazpívali, zahulákali. Dále děkujeme do Hořic doktorce Oldřišce Tomíčkové za inspiraci, paní Holmanové a Fléglové za půjčení cenných kostýmů, výše uvedenému medvědovi a Helence Noskové za plnění masky kobyly.

V koutku duše jsme byli s těžce zkoušenou Ukrajinou, ale o to víc jsme chtěli žít!

Marie Nosková

Monika Faltová, předsedkyně kulturního výboru, k celé akci dodává:
"Letošní masopust v Lukavci mile překvapil především organizátory akce. Měli jsme obrovskou radost z toho, kolik lidí přišlo v maskách. Myslím, že si všichni vesele užili masopustního rejdění a na chvilku tak zapomněli na starosti běžného života i současnou situaci ve světě. Děkujeme všem účastníkům za skvělou atmosféru, autorce scénáře za složení textů a celého programu akce, muzikantům za perfektní hudební doprovod, medvědovi za neúnavné tanečky, masce kobyly za výdrž a kočímu s koněm Pepou za nezapomenutelnou projížďku obcí. Veliké díky patří též KMKL za obětavou přípravu a perfektní servis občerstvení na hřišti. Tak zase za rok se na vás moc těšíme!"