Již před pátou hodinou to v hořickém muzeu bzučelo jako v úle. Mladí žáčci se proplétali mezi zasloužilými absolventy a drali se dopředu, aby jim nic neuniklo. Ti nejmenší zahajovali totiž oslavy písní Čechy krásné, Čechy mé pod taktovkou učitelky hudební výchovy Petry Šťovíčkové. Po slavnostním úvodu se již slova ujal ředitel školy Jan Sezima, který nejprve pronesl několik slov o současnosti Daliborky a cestách, jimiž se ubírá, vyzdvihl důležitost vzdělání i práci pedagogů a s přáním, aby žáci nacházeli ve škole inspiraci a motivaci pro jejich profesní život představil hosty - významné absolventy školy, kteří přijali pozvání.

Jako první z nich vystoupil starosta města Martin Pour, který hovořil o významných hořických fenoménech, mezi nimiž zaujímá vzdělávání právoplatné místo. Herec Klicperova divadla Filip Richtermoc zavzpomínal na svá školní léta, a jeho spolužák z paralelní třídy profesor církevních dějin Tomáš Petráček se zamýšlel nad nadšením, které provázelo budování společnosti, jakož i stavbu budovy školy na prahu 20. století a popřál téhož ducha současníkům. Okénko do historie školy nabídla hostům Oldřiška Tomíčková, historička, kurátorka a odborná pracovnice Městského muzea a galerie Hořice. S krátkými hudebními vstupy v podobě milostných písní od Antonína Dvořáka blažili v průběhu podvečera ucho všech přítomných zpěvák Filip Štovíček a klavíristka Lucie Pirochová.

Po skončení této první části se návštěvníci přesunuli do prvního poschodí muzea, kde na ně čekala právě otevřená výstava. Prostřednictvím informačních panelů a multimediální projekce měli možnost seznámit se jak s minulým a současným životem školy, tak i s připravovanou půdní vestavbou s odbornými učebnami. Vše pak bylo řádně prodiskutováno u drobného občerstvení.

Výstava ke 120 letům ZŠ Na Daliborce potrvá do 4. října. V průběhu školního roku si toto významné výročí připomeneme hned několikrát. Tou nejbližší akcí oslav je den otevřených dveří, který se bude konat v pátek 6. října ve škole. Všichni jste srdečně zváni.

Jan Sezima