Iniciátorem každoročního vyhlašování je HERPETA – Česká asociace pro ochranu a výzkum obojživelníků a plazů z. s. ve spolupráci s Muzeem přírody Český ráj z. s. Spolu s dalšími partnery projektu je pak připraven kalendář akcí, který nabízí veřejnosti výstavy, přednášky a exkurze, soutěže, výukové programy pro školy i sportovní akce v přírodě. Součástí nabídky je také péče o keše s náměty o obojživelnících a plazech. Pro všechnu činnost neziskových organizací v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty je velmi důležitá podpora projektů Královéhradeckým a Středočeským krajem.

Muzeum přírody Český ráj pořádalo před nedávnem dobrodružnou akci nazvanou Noční výsadek.
FOTO: Večerní cesta s baterkami byla plná dobrodružství a napínavých zážitků

Obojživelníci a plazi se tradičně sledují a zkoumají jako herpetofauna dohromady. Přestože se v mnohém od sebe obojživelníci a plazi odlišují, mají i leccos společného. Především to, jak na ně nahlíží člověk. Většinou lidí jsou tito tvorové opomíjeni, přestože jejich početní stavy neustále klesají a to dokonce i v chráněných územích. Někdy jsou nesmyslně hubeni, jsou totiž opředeni scestnými pověrami a mýty. V přírodě mají své nezastupitelné místo, zejména jako součást potravních řetězců.

Skokan hnědýSkokan hnědýZdroj: Shutterstock

Problémem u skokana hnědého jsou místa, kde přezimuje, jako jsou vodoteče mezi poli. Tam právě dochází při dešti nebo tání sněhu ke splachování herbicidů a pesticidů s polí. Skokani hnědí následně mají potíže při rozmnožování, jejich pulci jsou málo životaschopní.

Součástí Klubu vojenské historie Jičín je uskupení tvořené dětmi! Funguje tu totiž Kadetní setnina historického pěšího pluku č. 74, která je jedinou historickou kadetní setninou v České republice.
V Královéhradeckém kraji působí unikátní historická jednotka. Tvoří ji děti!

Ještěrka zední se vyskytovala dříve jenom u Štramberka v lomu Dolní Kamenárka. V současné době se nachází na několika dalších lokalitách a to i v Praze.

Z evolučního pohledu jejich dávní předci byli i našimi předky. Chceme-li, aby se z nich mohli radovat i naši potomci, měli bychom tyto tvory chránit. Záleží jen na nás, zda budeme respektovat „právo na život“ všech druhů tak, aby zůstaly součástí přírodního a kulturního dědictví.

Marcela Šanderová, Muzeum přírody Český ráj