Čolek horský (Ichthyosaura alpestris) - Obojživelník roku 2024 - patří v České republice k silně ohroženým druhům. Žije především ve středních a vyšších polohách, v bezlesých nížinách chybí.

Jak ho poznáme?
Samci i samice mají oranžové břicho bez skvrn, na bocích černé skvrny a samečci modrý pruh. Zbarvení hřbetu je tmavošedé, u samečků s modravým nádechem, u samiček mramorované.

Kde je můžeme spatřit?
Na jaře přicházejí čolci stejně tak jako žáby do vodních nádrží, rozmnožují se na okraji rybníků nebo v docela malých tůňkách. Čolek horský preferuje menší nádrže v lesích. Vyskytují se ale i ve městě v zahradách, ve vodní nádrži na zahradě 4. základní školy v Jičíně v Železnické ulici jich bývá velké množství. Dobře je můžeme pozorovat v tůňce se skleněnou stěnou v Muzeu přírody Český ráj v Prachově.

Zmije obecná (Vipera berus) - Plaz roku 2024 - je náš jediný jedovatý had.

close Zmije obecná. info Zdroj: Muzeum přírody Český ráj zoom_in Zmije obecná.

Je pro člověka nebezpečná?
Nebezpečnost zmije obecné pro člověka se velmi přehání. Její uštknutí bývá pro dospělého člověka smrtelné jen výjimečně, větší nebezpečí hrozí pouze alergikům a malým dětem.

Pokud má možnost, uteče dříve, než si jí člověk vůbec všimne.

Kde se vyskytuje?
Má největší oblast rozšíření ze všech suchozemských hadů, rozprostírá se od Atlantského po Tichý oceán.

Marcela Šanderová, Muzeum přírody Český ráj