Spolu s místostarostou Milanem Pospíšilem, který k tomuto Dni promluvil, se této vzpomínky zúčastnili i čtyři současní vojáci. Přítomní se tentokráte shromáždili ne u Pomníku padlých, ale u nedaleké nové lavičky, která byla k tomuto účelu na tomto místě zbudována. Je to již pětašedesátá vzpomínková lavička válečných veteránů v Česku.

„Vzpomínková lavička svým vzhledem a svými vepsanými vzkazy vyjadřuje díky všem vojákům sloužícím v zahraničních misích a podporu všem válečným veteránům," těmito slovy zahájil svůj proslov packý místostarosta Milan Pospíšil. Den veteránů se ve světě - především v anglosaských zemích - slaví 11. listopadu. V tento den byla v roce  1918 podpisem příměří ukončena 1. světová válka. Symbolem Dne veteránů je květ vlčího máku, jenž vetknutý do klopy vyjadřuje úctu a vzpomínku na bývalé vojáky a bojovníky. Červené květy v té době pokrývaly hroby padlých na západní frontě. Rádi si tuto tradici připomínáme i v našem městě. Výše uvedená slova, ale i další podrobnosti, ke Dnu veteránů, včetně představení přítomných vojáků, se přítomní z proslovu Milana Pospíšila dozvěděli.

Po tomto projevu se zúčastnění přesunuli několik desítek metrů k Pomníku padlých, kde vojáci a další občané položili květiny.

Chcete se na tuto packou lavičku posadit a vzpomenout na veterány? Naleznete ji v Jírových sadech mezi železničním náspem a Pomníkem padlých.   (ur)

Nová Paka má lavičku válečných veteránů.Zdroj: Míla Pour

Polistopadové dění roku 1989 v Jičíně.
Jičínští studenti si připomenou 17. listopad