Projekt přiblíží návštěvníkům a místním obyvatelům výjimečné geologické bohatství Globálního geoparku UNESCO Český ráj a aspirujícího Geoparku UNESCO Krajina vyhaslých vulkánů. Oba geoparky se nacházejí v Euroregionu Nisa. Ve městě Złotoryja, kde se v roce 2022 uskuteční mistrovství světa v rýžování zlata, budou instalovány naučné tabule přibližující těžbu zlata v oblasti a geologii Geoparku Krajina vyhaslých vulkánů.

Přidanou hodnotou projektu, který by měl být dokončený v říjnu letošního roku, je popularizace geověd a propagace šetrné turistiky.

Vedoucím partnerem projektu je nezisková společnost Geopark Český ráj o.p.s., partnery projektu město Turnov, město Złotoryja (PL) a aspirující Geopark UNESCO Krajina vyhaslých vulkánů (PL). Rozpočet geologické expozice v Turnově je 1 033 000 Kč, dotace z EU činí 690 000 Kč.

Blanka Nedvědická, ředitelka

close Před Kamenářským domem u Muzea Českého ráje v Turnově vznikne geologická expozice Geoparku UNESCO Český ráj. Současný stav. info Zdroj: archiv Geoparku Český ráj zoom_in Před Kamenářským domem u Muzea Českého ráje v Turnově vznikne geologická expozice Geoparku UNESCO Český ráj. Současný stav.