Filip je v současné době studentem Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice (obor osmileté gymnázium) a letos na jaře ho čeká maturita. Už od dětství ho přitahovala hudba a zpěv. Své první hudební vzdělání získal v Základní umělecké škole v Hořicích, kde studoval vedle klavíru také sólový zpěv u Zdenky Vaškovové. Později přešel na královéhradeckou ZUŠ Střezina, kde pokračuje studiem sólového zpěvu u Jitky Kateřiny Přibylové a hry na varhany u Ondřeje Vávry. Zvykli jsme si postupně číst zprávy o úspěších Filipa v řadě prestižních soutěží i vystoupeních na předních hudebních akcích jako je Pražské jaro nebo Večer lidí dobré vůle na Velehradě. Velkým úspěchem bylo přijetí Filipa spolu s jeho učitelkou Jitkou Kateřina Přibylovou do  prestižního programu MenART pod záštitou Magdalény Kožené. Studijní program MenART je program určený pro základní umělecké školy s cílem podpořit vyhledávání, rozvoj a podporu mladých talentů a podpořit a inspirovat pedagogy, kteří se jejich výuce věnují. Filip se tak dostal mezi deset nejlepších uchazečů ze ZUŠ z celé České republiky.


Filip není neznámý ani hořickému publiku. Už několik let je členem pěveckého sboru Ratibor a Vesna, kde je nejen oporou tenorových partů, ale také sólistou a vyzkoušel si i dirigentskou taktovku. Jako varhaník a zpěvák působí také ve zdejším chrámovém sboru. Rád však posílí svým hlasem i takové akce, jako Česko zpívá koledy a jiné.
Přejeme Filipovi mnoho úspěchů v jeho dalším studiu, pevné zdraví, krásný hlas a radost z hudby.


Přátelé z pěveckého sboru Ratibor a Vesna