Děti vyráběly z vlny ptáčky, mezi výrobky se objevili datlové, červenky střízlíci i papoušci. Bez práce nezůstali ani rodiče, ti vytvářeli z březových větviček pro ptáčky hnízda.

Všichni dohromady při tom poslouchali pohádku Doktoři stromů, napínavý příběh o mláděti datla, které se zatoulalo a setkalo se nejen se žlunou a strakapoudem, ale dokázalo dokonce uniknout toulavé kočce, lišce a kuně a šťastně se vrátilo domů.

Námluvy ještěrky zední.
Obojživelníkem roku 2023 se stal skokan hnědý. Plazem roku je ještěrka zední

Děti a rodiče se příjemně pobavili a domů se vraceli s „velikonoční výzdobou“.I tato akce je součástí projektu „Zájmové kroužky na Prachově“ podpořeného Královéhradeckým krajem a městem Jičínem.

Marcela Šanderová, Muzeum přírody Český ráj