Tříkrálová sbírka v Lukavci poprvé proběhla v roce 2013, uspořádaná byla farností Lázně Bělohrad. Od té doby koledníci pravidelně vycházejí za obyvateli Lukavce, Černína a Dobše. Letos se sbírka v Lukavci konala v neděli 5. ledna. Tři králové, sourozenci Míša, Ondra a Lukášek Kuntovi, alternoval Kubíček Rozsévač, koledovali dům od domu, zpívali známou koledu „My tři králové jdeme k vám“, obdarovávali dobrodince tříkrálovým kalendáříkem na rok 2020 a baleným cukrem s propagací sbírky. Obyvatelům příbytků přáli pevné zdraví, štěstí, úspěch a Boží požehnání do nového roku.

Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným, především v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Tradice tříkrálových koledníků s nástupem totalitního režimu po roce 1948 postupně vymizela a byla znovu oživena až po roce 1989. Česká charita dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl. Na letošní sbírce, uspořádané ve farnosti Lázně Bělohrad a okolí (Brtev, Svatojánský Újezd, Mlázovice a Choteč), do které se zapojili i Lukaváci, bylo vybráno celkem 80 754 korun. Lukavečtí se podíleli na sbírce částkou 6931 korun. Děkujeme.

Monika Faltová