Na oslavu přijeli i farníci z Lázní Bělohrad a někteří vroucně vzpomínali na časy svého mládí strávené v Lukavci. Obecní úřad sochu pořídil za 60 000 korun z vlastních prostředků, bez dotací. Autorem pískovcové sochy, vysoké 1,12 metru, je akademický sochař Michal Moravec, který na ní pracoval půl roku. Slíbil ji pro obec bývalé starostce Jaroslavě Kazdové jako náhradu za zcizenou barokní sochu Jana Nepomuckého. Před 20 lety totiž původní sokl byl nahrazen novým, ale vzápětí osiřel, když se sošky zmocnili pobertové.

Železnické hudební léto otevřel Jan Burian.
Železnické hudební léto otevřel Jan Burian

Zásluhou předsedkyně kulturního výboru Moniky Faltové se podařilo vyjednat uměleckou náhradu a uskutečnit malou slavnost vysvěcení.

Sochu Jana Nepomuckého vysvětil P. ThLic. Grzegorz Puszkiewicz. Připomněl také osobnost statečného mučedníka a na pomník umístil věneček svou prostotou krásný.

Lahůdkou pro přítomné byl minikoncert bělohradského flétnového a pěveckého souboru Pifferaios a Toni de Signori.

Marie Nosková