Obecní úřad připravil pro zahřátí svatomartinské víno ze sponzorského daru Nové vinotéky Hořice a kromě dalšího pohoštění také úžasné svatomartinské rohlíčky paní Evy.

Účinkující četli z lukavecké kroniky svědectví o 17. listopadu 1989, jak ho zapsal tehdejší kronikář Václav Flégl. Dále pozorným divákům reprodukovali vzpomínky tehdy třicetiletých a vzpomínky bývalé studentky gymnázia, která se Sametové revoluce zúčastnila v Hořicích a tehdy vylepovala v Lukavci opsaná hesla, prohlášení, výzvy i básně. Dvě z těchto básní zazněly v programu vzpomínky. Lukavecký pěvecký sbor se všemi zúčastněnými zazpíval za doprovodu kytary a houslí Hašlerovu píseň o svobodě, došlo i na Modlitbu pro Martu.

Pan starosta David Hladík položil kytici, k památnému kameni s deskou označující Lípu svobody. Za kytici patří velký dík dárkyni paní Machkové z Lukavce. Všichni pak kolem nakladli svíčky a světelný koberec zářil do tmy.

Diváci se s humorem aktivně přidali k programu a s chutí vykřikovali to, co se volalo a psalo v r. 1989 (např. „Nechceme nový plot ze starých kůlů“, „Pendreky do řeky“). Právě diváci se podíleli na krásné atmosféře: zapalovali si svíčky, zpívali se sborem hymnu, rozebrali si časopis Pod Zvičinou, celý věnovaný výročí revoluce, všichni si připili na zdraví a na svobodu, prostě se krásně družili, mnozí i po skončení akce.

Zato děti se vydaly na lampionový průvod podle navigace kouzelných svítilen, dostaly občerstvení a vše pro ně bylo dobrodružství.

Celou akci inicioval a zabezpečil Obecní úřad Lukavec, za což mu patří dík.

Marie Nosková