Restaurování kříže zařídila svým dlouhodobým úsilím Monika Faltová, dokumentačně a finančně ho zaštítil Obecní úřad Lukavec. Kříž stojí na návsi od roku 1844, dvakrát byl opraven v 19. století a nyní důkladně i se základy zrestaurován Rudolfem Huťou.

Za obec promluvil místostarosta Marek Drahonínský, informoval o časové a finanční stránce projektu. Doktorka Tamara Baudišová z oddělení památkové péče KÚKK vyzvedla správnost zařazení lukaveckého kříže na seznam kulturních památek. Doktor Viktor Blažek z NPÚ Josefov zdůraznil, že kříž uprostřed vesnice byl v historii v centru dění a pro vesnickou komunitu je důležitý i dnes.

Bělohradský chrámový sbor pod vedením Jaroslava Jirásko ozdobil krásnými písněmi úkony svěcení kříže, které vykonal P. Grzegorz Puszkiewicz z Lázní Bělohrad. Pan farář promluvil o kříži velmi procítěně. Navázal na řeč o historii symbolu kříže.

Byly připomenuty ženy, které se o kříž a jeho okolí staraly i v době minulého režimu. Došlo i na humorné vzpomínky na dětské zážitky u křížku.

Tanec Česká beseda v podání souboru Louskáček rozevlál atmosféru proslovů svou rozverností. Dílna zase nadchla děti, které malovaly na nejkrásnější oblázky a sázely mateřídoušku do vlastnoručně vyzdobených květináčků.

Dva vítězové soutěže o rozluštění chronogramu vytesaného na soklu kříže obdrželi knižní odměnu. Velký dík patří Petře Chlubnové, která vytvořila krásný věnec na kříž, kytice a kytičky na prostřené stoly. Ty se prohýbaly pod pohoštěním. Výborné koláčky upekla Dáša Bonaventurová, ženy vyrobily zákusky a řezy a servírovaly další skvělé dobroty. Technické zázemí zajišťovali muži z Louskáčku. Všem pro radost hrála lukavecká kapela, posílená o muzikanty z Bělohradu, lidové, semaforské, Ježkovy i country písničky.

Nejúžasnější byli návštěvníci. Vydrželi v horkém odpoledni se zájmem vše sledovat, pak s kapelou zpívali a do kasičky určené na sbírku pro obnovu kostelíku na Byšičkách vložili 11 750 korun. Zaslouží si velký dík.

Marie Nosková