On – brýle, pod sakem jemně kostičkovaná košile, ona – dlouhovlasá, ještě holka, tmavé šaty, červené paleto, kozačky. On –prošel mnoha českými novinami (Lidovky, Mladá fronta …), teď má svoje. Ona – po škole Fórum, ale do novin psala už na univerzitě.

Nezdržovali se úvodem, přešli k věci: stav české žurnalistiky a jeho dopad na život a názory společnosti. Času je málo, jejich pouť po besedách náročná. Je na nich vidět, jak považují za důležité o věci informovat. Nemluví jen slova, svá tvrzení dokládají známými i méně známými skutečnostmi. Mají je pečlivě zdokumentované. Však vydali knížku. Jmenuje se Obrana před Babišem. Ta zdaleka není jen o Babišovi. Babiš je název určitého škodlivého fenoménu.

Z dvouhodinového průběhu besedy vyjímáme: Liberální demokracie u nás končí rokem 2013. Rokem, kdy Babiš získal vliv na media tím, že je koupil. Uzurpoval si moc. Došlo k proměně, a ta má varující následky.

Beseda v jičínské židovské škole se věnovala práci českých médií.Zdroj: Bohumír Procházka

Řeč přišla na Babiše

Lex Babiš věci pojmenovává. Konfrontuje situaci v médiích, s ústavou a s novelou ve věci zda smí politik vlastnit média. To je systémový problém. „Celou noc jsem pročítal dokument ústavního soudu, který věc posuzuje. Kapitán na hřišti nemůže být zároveň rozhodčí. Vedoucí politik nemůže vlastnit noviny, které jeho práci posuzují.“

Profesor Zdeněk Beneš přednášel v jičínské knihovně o Albrechtu z Valdštejna.
O Valdštejnovi s nadhledem

Jak získává Babiš své lidi? Koupí si obraz a tím si koupí vlivného výtvarníka. Novinářovi nabídne peníze. Když ten odmítne, řekne mu, že na něj všechno ví, že má na něj složku. Řekne mu, že je psychopat. Novinář ho žaluje. Soud vyhraje. Tak to chodí. Johana ukazuje titulní strany velkých novin.

V době, kdy bylo na Letné 300 000 lidí, přinesla Mladá fronta dnes na titulní straně článek o autolékarnách. O Letné jen malou zmínku. Článek o soudním případu se dá napsat tak, že migranti znásilňují ženy … . V MFd je novinářka, která obstarává pomluvy Babišových nepřátel.

Nenávist pomalu roste

V tisku se buduje nenávist. Výzkumy veřejného mínění můžou zkreslovat skutečnost. Až dva miliony občanů poslouchá Novu. Slyší jejich výklad událostí.

Chyba je, že po listopadu nedošlo k vyrovnání s komunisty. Využívá se nostalgie po starých časech. Některým novinářům je jedno, pro koho pracují. Ale chlubí se, že berou 150 tisíc. Jsou oslnění sebou samými. Kombinace naivity, fascinace penězi. V pluralitě je síla, ne v jednotě. Úloha šéfredaktora je náročná, Je-li zodpovědný, žije neustálém ve stresu…

Přišlo 38 posluchačů. Ptali se, diskutovali. Novináři odjížděli po dvou hodinách.

Novodobý poutník vyprávěl o své cestě do Španělska.
Do Santiaga de Compostello za 116 dní

Bohumír Procházka