Korálkový kraj

Cítím taveného skla vůni
slyším zvuky sklářských píšťal,
když nad řekou Nisou slunce trůní
z jejich vod zebe ledový křišťál

Z trubic odsekají korálky,
jež pak rozvezou nákladní vlaky
po světě, někam do dálky,
až lidem přecházejí zraky

Jablonecko, toť korálkový kraj
vystavěný ze skla, jež se taví
od Bedřichova, po Český ráj,
kde lidé sklářské hutě staví

Zdejším sklárnám darovaly lesy žár,
kde od rána výheň bublá, jak láva,
aby po světě celém odrážela skleněný dar
a sklářům z našich hor nevychladla sláva

Petr Havel