Využil jsem pozvání lékaře a barytonového sólisty MUDr. Václava Šolce, jenž programem provázel, abych si vyslechl nádherný koncert (a to vůbec nehyperbolizuji – sic!), který měl bouřlivou odezvu u všech posluchačů v téměř vyprodaném sále. S Václavem jsem určitou dobu zpíval v Pražských mužských sborech, znám tedy jeho pěvecké kvality a ověřil si rovněž i jeho neotřelá, jistá a odborná slova k samotnému programu.

Abych se postupně mohl zaměřit na jednotlivé vybrané opusy pořadu, který byl vlastně zařazen k výročí skladatele Antonína Dvořáka (nar. 8. září 1841), musím nutně objasnit (a moc rád) jakési curriculum vitae interpretů.

Alexander Shonert (zvaný Alex) se sice narodil v Novosibirsku, ale od roku 1999 žije a pracuje v Praze, kde mu bylo za přínos české kultuře uděleno v roce 2010 české občanství. Saša, jak já ho oslovuji (a nejenom já) nás doprovázel při koncertním zájezdu Pražských mužských sborů do Španělska a Švýcarska, coby houslový virtuos, v geniálním Lukášově cyklu mužských sborů na slova české lidové poezie Jaro se otvírá. Jakkoliv to bylo již po roce 2000, mám na jeho vystoupení nezapomenutelné vzpomínky, a to nejenom na staccato a vibrace nástroje smyčcem, ale rovněž i na jeho znamenitý herecký projev. Pravnuk Antonína Dvořáka, Mistr Josef Suk, o něm řekl – cituji: „Je to geniální kumštýř, Bohem nadaný. Byl jsem dojatý, protože můj slavný pradědeček si zasloužil, aby byl takto interpretován.“ Přidal se i hudební skladatel Karel Svoboda, který Alexe pozval ke spolupráci na muzikálu Golem a neskrýval slova chvály, když řekl: „Obdivuji jeho talent, ale především jsem věděl, že líp to nedokáže nikdo. Jen on.“

O vynikající sopranistce Janě Ryklové toho bylo napsáno hodně. Hlavně připomenu její studium zpěvu na HAMU v Praze pod vedením národní umělkyně Jany Jonášové, které ukončila v roce 2007. Nelze zapomenout na její spolupráci s Pražskými mužskými sbory, na účinkování v rámci festivalu Foerstrovy Osenice, na spolupráci s varhaníkem p. Kšicou v Chrámu sv. Víta v Praze, na zpívání v Kolíně nad Rýnem a vůbec v SRN, jakož i účinkování s uskupením Trio di Praga. Bylo by toho, samozřejmě, víc, ale na to by určitě nestačila ani osmerka papíru.

Klavíristkou na tomto slavnostním koncertu byla Marina Kantor (nahradila tak maminku A. Shonerta Natalii), pocházející z Ukrajiny. Od roku 2000 žije v Praze a vystupuje v duu „Lecian – Kantor“ spolu s violoncellistou K. Lecianem. Vedle toho sólově vystupovala jak v Evropě, tak i v USA a v Praze organizuje exkurze po městě, ve kterých Prahu ukazuje pomocí nejlepších děl Smetany, Dvořáka, Mozarta, Chopina a jiných skladatelů.

No, a teď se dostávám k samotnému programu koncertu. Árii Bohuše a jeho ženy Julie z opery Jakobín po jejich návratu z cest po cizině s názvem My cizinou jsme bloudili, jedinečně zazpívali Jana Ryklová a její strýc Václav Šolc. Alexander Shonert na svých housličkách svérázně interpretoval Slovanský tanec č. 2 e moll, op.46 (Allegretto scherzando – Dumka), Slovanský tanec č. 2 e moll, op. 72 (Allegretto grazioso – Mazurka) a Slovanský tanec č. 1 C dur, op. 46 (Presto – Furiant).Obdivoval jsem flažolety, které dokázal vykouzlit v Symfonii č. 9 e moll, op. 95 Z nového světa. Jana Ryklová mistrně zazpívala nejkrásnější árii Rusalky ze stejnojmenné opery, Měsíčku na nebi hlubokém a z Moravských dvojzpěvů známou Žalo dievča, žalo trávu. Z Biblických písní , op.99 zazněla sopránová část, V národním tónu, op. 73 jedna píseň pro baryton a klavír a nesměla chybět Humoreska jako skladba, jež je charakteristická určitými kontrasty mezi krajními díly a prostřední částí a Cigánské melodie, op. 55. Klavíristka se rovněž blýskla svým mimořádným interpretačním uměním.

Trio di Praga zajíždí za posluchači do různých míst naší vlasti.Umělci účinkovali již v Praze, ve Velenicích, Křinci, Poděbradech, v centru Českého Švýcarska Krásné Lípě a na podzim pobudou v Karlových Varech. Samozřejmě, seznam není úplný, za to se omlouvám.

Vedle zmíněného programu nabízejí ještě pořad s názvem Kouzlo opery a operety a mají připraven též Vánoční program.

Z jičínské účasti na jejich programu mám jen ty nejlepší dojmy. Přeji jim plný zdar a radost z muzicírování.

Miloslav Samek