Cílem soutěže je oceňovat kvalitní knihovní služby a pestrou nabídku vzdělávacích a kulturních aktivit zaměřenou na místní komunitu. Soutěžící knihovny jsou pro ostatní knihovny příkladem dobré praxe a ocenění je povzbuzením pro knihovníky v jejich další práci.

V roce 2015 v Bystřici dokončili kompletní rekonstrukci multifunkční místnosti v přízemí mateřské školy určené nově pro knihovnu a jiné veřejné akce. Od otevření knihovny v novém umístění rekordně stouply výpůjčky a tím i návštěvnost knihovny. Zájemci o čtení mohou čerpat jak ze stávajícího fondu knihovny, tak také z výměnného fondu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, který je pravidelně aktualizován. V nabídce jsou i audioknihy. Knihovnice Anna Martinková výborně pracuje s dětmi, ale ani na ostatní čtenáře nezapomíná. Je plná nápadů a zapojila se i do celostátních knihovnických akcí. V roce 2021 nastartovala projekt „S knížkou do života“, také zde probíhá vítání nových občánků. Knihovna je spolupořadatelem většiny kulturních akcí v obci.

Pěvecký sbor Foerster oslavil své čtvrtstoletí.
FOTO: Pěvecký sbor Foerster oslavil své čtvrtstoletí slavnostním koncertem

Knihovnice Anna Martínková i obec Bystřice získaly také cenné ocenění v celostátní soutěži Knihovna roku. Na slavnostním setkání v Zrcadlové kapli v Klementinu v Praze převzaly diplom za vytvoření útulného prostoru knihovny a za inspirativní práci s malými čtenáři. Knihovna byla jedna z osmi takto oceněných v rámci celé republiky.

Po krajském prvním a celostátním třetím místě Jičínské knihovny v roce 2019 je to další velký úspěch knihovnictví na Jičínsku. Blahopřeji!

Jana Benešová, ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně