Nejpohodlnější způsob je samozřejmě odkládání vytříděného plastu, nápojových kartonů a papíru do nádob přímo u rodinných nebo bytových domů. Občanům města Hořice bylo poskytnuto z dotačních peněz a z rozpočtu města již velké množství nádob na tříděný odpad k rodinným a bytovým domům (celkem skoro již 2 tisíce) – konkrétně tedy na plast, papír a bioodpad. V letošním roce bychom v rámci dotační výzvy opatřili pro občany další nádoby.

Další možností je odnášet tříděný odpad do velkých kontejnerů v tzv. hnízdech. V každém hnízdě jsou vždy umístěny kontejnery na plast, papír, a i na další komodity. Hnízda jsou po městě i přilehlých městských částech umístěny v dochozí vzdálenosti. Seznam a mapka jsou na webových stránkách Technických služeb Hořice i města Hořice.

Pokud máte větší množství vytříděného odpadu a nevejde se do kontejnerů, odvezete ho, prosím, do sběrného dvora, kde ho můžete odevzdat zdarma. Vedle kontejnerů odložený odpad, byť vytříděný, není možné naložit do auta, které vysypává kontejnery, ale musí pro něj přijet speciálně jiné auto. Navíc se tento odpad může rozmočit a potom je jeho likvidace složitější.

Co PATŘÍ do žluté popelnice, kontejneru: 

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech. Také sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

Co NEPATŘÍ do žluté popelnice, kontejneru: 

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

Co PATŘÍ do modré popelnice, kontejneru:

Vhodit sem můžete například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky nebo knihy bez vazby. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!

Co NEPATŘÍ do modré popelnice, kontejneru:

Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

Děkujeme všem za spolupráci, ukázněnost a ohleduplnost.

Odbor životního prostředí MěÚ Hořice