Spolek byl založen na konci loňského roku. Kromě přednášek a procházek po jičínských architektonicky zajímavých objektech a urbanismu města se členové spolku aktuálně věnují dvěma zajímavým aktivitám, jejichž výsledky budou ve prospěch Jičíňáků i turistů.

„První z nich je anketa, kdy se ptáme na symbol Jičína,“ říká Eva Chodějovská, ředitelka Spolku, historička, vědkyně a vysokoškolská učitelka aktuálně v Jičíně na rodičovské dovolené. Tak, jako je symbolem Paříže Eiffelova věž, zajímá nás, zda je stavebním symbolem Jičína jen Valdická brána, nebo mají obyvatelé našeho města i jeho návštěvníci Jičín „zhomotněný“ i v jiných stavbách. A dále, jaký je nejtypičtější pohled na město jako celek – reprezentuje ho v našich očích náměstí nebo některý z dálkových pohledů? – Tak jako Prahu symbolizuje pohled přes Karlův most na Pražský hrad. Anketa bude probíhat do konce roku a krátký anketní lístek může každý zájemce vyplnit v Knihovně Václava Čtvrtka, na akcích Spolku, v některých jičínských kavárnách či online na www.jcau.cz.

Druhou, dlouhodobou aktivitou je příprava virtuálního průvodce po moderní architektuře Jičína – Jičínského architektonického manuálu. S výsledky první etapy se veřejnost bude moci seznámit v první polovině roku 2020. Tehdy bude uvedena trasa po vybraných objektech architekta Čeňka Musila. Druhá etapa zahrne výstavbu města přelomu 19. a 20. století a třetí domy, které v Jičíně vyrostly ve druhé polovině 20. století. „Jičínský architektonický manuál se stane součástí obdobných Manuálů vznikajících v řadě dalších měst republiky (Brno /https://bam.brno.cz/, Litomyšl /https://lam.litomysl.cz/ či Hradec Králové /https://kam.hradcekralove.cz/ aj.). Projekt by nebylo možné realizovat bez spolupráce s Regionálním muzeem a galerií v Jičíně, stejně jako Národní památkovým ústavem a Státním okresním archivem v Jičíně. Ředitelé i zaměstnanci těchto institucí nám vycházejí vstříc, za což jim patří dík,“ říká Eva Chodějovská. Podporu projektu také deklarovalo Město Jičín.

Spolek se ujal organizování Dne architektury v Jičíně.Zdroj: archiv spolku

Co pro takového průvodce, který bude sloužit jako Jičíňákům, tak turistům, můžou udělat obyvatelé města? „V první řadě naléhavě sháníme pamětníky stavby sídlišť, projektanty, stavební dělníky, občany žijící v sousedství nových domů i jejich obyvatele, kteří mají fotografie, či by byli ochotni se podělit o vzpomínky na výstavbu jičínských sídlišť. Výstavba měst druhé poloviny 20. století je velmi špatně dokumentovaná a historici nemají mnohdy spolehlivé zdroje informací,“ vysvětluje Eva Chodějovská. „Dále uvítáme, když se nám ozvou majitelé autenticky dochovaných interiérů a detailů v nich (schodiště, kliky a kování, zábradlí, okna, dlažba a obklady, svítidla, nábytek…). Děkujeme všem, kteří tak už učinili! Spolupracujeme s odborným fotografem zaměřujícím se na architekturu a pořizujeme pro potřeby Manuálu dokumentární snímky.“

Jičínský spolek pro architekturu a urbanismus vítá kromě zmíněných forem spolupráce nové členy, finanční podporu i pomoc při pořádání akcí ode všech, kteří si také myslí, že podoba města je důležitá. „Jičín je společnou vizitkou všech jeho obyvatel. Spolkem shromážděné informace mohou pomoci k rozvoji města – k ochraně hodnot-předností, které Jičín má, k odstranění nešvarů, a obecně k jeho rozvoji v ještě zajímavější a k životu příjemnější město,“ uzavírá Eva Chodějovská. Činnost spolku můžete sledovat na www.jcau.cz nebo na facebookovém profilu @jcauJicin.   (ech)