Autoři výběru fotografií a průvodních textů Jakub Chovan, Martina Grznárová v úvodu připomínají Jičín jako město pohádek, hovoří o vévodovi z Valdštejna, ale i Rumcajsovi. Podobně připomínají historii dalších velkých měst okresu, ale i stručně vybrané menší obce. Zejména takové, kde jsou významné stavební památky, jakož přírodní krásy.  

Věru nebylo na okrese jednoduché vybírat. Kdo si jen prolistuje knížku, pozná. Jistě, najdou se patrioti, ba odborníci, kteří by našli spoustu dalších míst, které chybí. Svědčí to o bohatosti krás na okrese. Ale i vyzývá – rozjeď se do terénu, hledej. Najdi si svoje místa. Pátrej, fotografuj.

Však má knížka jednu zásadní odlišnost, ten pohled z nebe. Ten neznáme a tak hned většina z nás nepozná. Ne každý koupí si letadlo. Vybavuje se, jakým dárkem je kniha pro seniory, kteří si opakují své výlety z časů minulých.

Věru, pro všechny věkové kategorie představuje knížka sadu hádanek. Zíráme na fotografie a dohadujeme se, kde že tohle je? Chvilku i nám, Jičíňákům trvá, než poznáme některý jičínský kout.

Nesmíme si myslet, jak jsme my, lidé, bůhvíjak dokonalí. Ptačí pohledy neznáme. Při pohledu na úžasné stavby a jejich vzájemné uspořádání, situování do krajiny, uvědomíme si, že neznali ten pohled tvůrci staveb. A nemohli si ověřit výsledek práce. Přesto kreslili a tak vzniklo kupříkladu Jičínské náměstí, náhrdelník domků pod Čeřovkou, či kostel ve Slatinách.

My teď listujeme, obdivujeme. Můžeme si pro sebe, nebo své blízké zakrýt text a hádat, jakáže stavba, nebo vesnice je na obrázku. Pohled 3D umožní nám poznat, jak je propojen nárys a půdorys.

Knížku Jakuba Chovana, Martiny Grznárové a skupiny CBS Flying Team Jičínsko z nebe vydalo CBS Nakladatelství s. r. o. nákladem 3 600 kusů.

Bohumír Procházka