„Přišla situace, kdy je v našem zájmu komunikovat se studenty i na dálku. Protože není jasné, jak dlouho tato výluka škol potrvá, nejde pouze nečinně čekat a mít několikatýdenní prázdniny. Z toho důvodu jsme hned ve středu nabídli svým pedagogům možnosti distanční výuky, se kterou je seznámili kolegové – odborníci,“ říká ředitelka školy Alena Žalská.

A zdá se, že nám koronavirus reformuje školství. Moderní metody výuky si osvojují i učitelé skeptici, kteří do této doby možná tak odeslali mail. Nenadálé zavření škol tak přinutilo zaimprovizovat a vyjít vstříc novým metodám výuky a začít tak přirozeně naplňovat vizi nového školství nazvanou jako Strategie 2030+, která spočívá v digitalizaci výuky a zavádění moderních technologií do vyučování.

V minulém týdnu se škola připojila k akci Tiskne celé Česko. Kolegové technici rozběhli dosud zahálející 3D tiskárny. Na strojním i elektro oddělení se tisknou sety čelenek k obličejovým ochranným štítům. Vytisknuté díly se budou posílat na sběrné místo, kompletovat a distribuovat.

Ilustrační foto
Žákům chybí škola

Helena Jandová, VOŠ a SPŠ, Jičín