Projekt byl zahájen v roce 2014, jeho realizace v červnu roku 2018. Úpravy tedy probíhaly několik měsíců a bylo proinvestováno bezmála 19 milionů korun. Částečně se na investicích podílely evropské fondy, větší měrou však přispěl krajský rozpočet. Cílem projektu je zlepšení klimatu ve třídách a celková úspora energií vynaložených na provoz této školní budovy.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili a symbolickou pásku přestřihli hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, náměstkyně hejtmana pro školství Martina Berdychová, radní pro investice Václav Řehoř, starosta města Jičína Jan Malý a ředitelka školy Alena Žalská.

Všem zúčastněným škola děkuje za finanční podporu a pomoc s realizací projektu, za vstřícnost, s jakou se všichni snažili přispět k uskutečnění dobré věci i přes počáteční obtíže s projektovou dokumentací. Vážíme si investice do škol, obecně do zvyšování kvality vzdělávání, ke kterému i zlepšování prostředí ve školách bezpochyby vede.

Přiblížit žákům a studentům dobu nedávno minulou interaktivní formou. To byl cíl programu Školní třída v jičínském muzeu.
Školní třída v muzeu

Helena Jandová