Žáci a studenti usedli do dobových školních lavic, kde je 1. září 1989 přivítala soudružka učitelka, se kterou si připomněli důležité svátky, které se tehdy slavily. Na lavicích měli žáci připraveny kopie dobových učebnic a ve vlastivědě pro 4. třídu si mohli prohlédnout informace o vzniku samostatného Československa, ve které zcela chyběly informace o prvním prezidentovi, dalších osobnostech i událostech 1. republiky.

Součástí vyučovací hodiny byla i ukázka z přípravy na branné cvičení. Soudružka učitelka v simulované hodině byla konfrontována s fakty, které byly minulým režimu pozměňovány či úplně zapomínány (konec 2. světové války apod.) Postupně se celá třída posunula v čase a soudružka učitelka nakonec vpustila do třídu studentku, která žákům vyprávěla o tom, co se stalo na Národní třídě před několika dny, 17. listopadu. Celý program se snažil dětem přiblížit atmosféru doby a ukázat tak rozdílnost dvou světů - demokracie a totality.

Martin Mejstřík přednášel v jičínské knihovně.
Martin Mejstřík v Jičíně

Marie Grusová a Hana Fajstauerová