Tento projekt vznikl před 10 lety původně pro studenty FIM, dnes již je na všech ostatních fakultách UHK a začíná se šířit i na SŠ, gymnáziích a učilištích kraje. Školská komise Magistrátu Hradce Králové se ujala finanční podpory a je garantem propojování škol s firemní praxí.

Projekt jsme začlenili do učebního plánu volitelného předmětu Aplikovaná ekonomie, který je ve 3. ročníku. Předmět si mohou vybrat studenti oboru Obchodní akademie i studenti oboru OA se zaměřením na cizí jazyky. Většinou se na tento předmět hlásí studenti, kteří buď pocházejí z podnikatelských rodin, nebo uvažují o vlastním podnikání, a chtějí se o něm dozvědět něco více. Na to ale nestačí jen teorie a poučky z učebnic, ale je třeba propojit školu a vzdělání se zkušeností odborníků z firemní praxe.

Proto MOA Jičín spolupracuje s mezinárodní neziskovou organizací JA Czech. Jejím posláním je skloubit praktické vyučování školy s firmami, „vzdělávat mládež tak, aby poznala hodnotu podnikání, porozuměla obchodu a ekonomii, rozvíjela etický postoj k vedení a byla dobře připravena na svět práce“ (Jan Tomáš Baťa, zakladatel JA Czech). Studenti se učí i tzv. měkkým dovednostem, jako jsou komunikace, práce v týmech a kooperace, řešení konfliktů, kritické myšlení, flexibilita, kreativita… A abychom mezi studenty podpořili touhu po podnikání a odstranili počáteční zábrany či strachy z neúspěchu, spolupracujeme i se spolkem Můžeš podnikat, prostřednictvím kterého proběhly na naší škole besedy s podnikateli z různých oblastí lidské činnosti, které měly velký úspěch a na studenty ohromný vliv, protože byly velmi motivační, inspirativní a dodaly studentům odvahu a víru v sebe samu.

V knížce nechybí vtipné ilustrace.
Pohádka o žabákovi a vešákovi je z Valdic

Po dobu šesti podzimních týdnů minulého roku jsme pracovali ve skupinách na tvorbě vlastních podnikatelských záměrů, vše probíhalo pod odborným dohledem lidí z firem a reálných podnikatelů, následně všechny týmy odprezentovaly svoje nápady před odbornou porotou v prostorách hradeckého Technologického centra a vítězný tým se dne 19. prosince minulého roku zúčastnil finále projektu „Podnikání v praxi“ na UHK. Zde bojovalo celkem šest nejlepších studentských týmů ze škol z Hradce Králové, Jičína a Trutnova. Odborná porota byla ve složení Martin Jiránek, Pavel Marek, Jan Kadleček a Tomáš Pětivoký.

Náš tým obsadil krásné druhé místo s projektem Take Place, který chce pomáhat ve hledání volných parkovacích míst pomocí aplikace. Druhé místo získali studenti Jitka Valentová, Tomáš Martin Matušů, Vojtěch Ševců a František Vanča, kteří odvedli skvělou práci během celého kurzu i při slavnostním finále.

„Výherci si kromě věcných cen odnesli především cennou životní zkušenost, která se jim bude hodit v budoucnu. Týmová práce na projektu není jednoduchá, ale oni to zvládli výborně a dotáhli své nápady do fáze, kdy je každý z nich realizovatelný v praxi. Těšíme se, že s některými budeme pracovat v rámci našeho podnikatelského inkubátoru,“ dodává Ondřej Zezulák, ředitel Technologického centra Hradec Králové.

Mistrovství republiky v cyklokrosu jiným pohledem.
Cyklokros - jde o sportovní slávu?

Jiří Tajč