Sbírka byla zahájena prvního březnového dne. Humanitární pomoc již hořičtí dobrovolní hasiči dopravili do Regionálního ukrajinského spolku ve východních Čechách, který zajišťuje dopravu přímo na místa postižená válečným konfliktem. Sbírku na hořickém zámku organizuje město Hořice ve spolupráci s krizovými pracovníky Městského úřadu Hořice, místními skauty a členy SDH Hořice.

INFORMACE NA JEDNOM MÍSTĚ
Město Hořice spustilo informační webovou stránku horice.org/ukrajina, jež informuje o hořické humanitární sbírce, o tom, jak mohou místní občané pomoci příchozím uprchlíkům z Ukrajiny (ubytování, pomoc s vybavením domácnosti), či kde se mají nově příchozí registrovat tak, aby měli nárok na zdravotní péči a případnou podporu.

INFOLINKA
Stránka také obsahuje důležitou krizovou infolinku pomoci Ukrajincům přicházejícím na Hořicko – tel.: 730 158 101 (e-mail: ukrajina@horice.org) Cílem webové stránky a infolinky je koordinovat pomoc, nakontaktovat pomáhající s těmi, kteří pomoc potřebují a pomoci rodinám a přátelům Ukrajinců, kteří již dlouhodobě žijí a pracují na Hořicku.

Vedení města Hořice