Vernisáž výstavy proběhla ve čtvrtek 23. ledna za přítomnosti zástupců Sdružení sochařů České republiky. V hudebním programu vystoupila skupina Sirsch.

Spolek sochařů České republiky pořádal veřejnou soutěž o nejzdařilejší podobizny významných osobností české vědy a kultury letos již po sedmé. Výsledky byly prezentovány nejprve v Praze ve spolupráci s Národním technickým muzeem a nyní jsou vystaveny v Hořicích - městě, které se v mnohém zapsalo do historie českého sochařství. Projekt se těší velkému zájmu odborné i široké veřejnosti a známých osobností, které ho podpořily členstvím v porotě, účastí v soutěži nebo sponzorskými dary. Odborná komise, v níž v tomto roce zasedli mimo jiné nestoři českého sochařství, profesoři Jan Hendrych a Kurt Gebauer, ocenila šest soutěžních návrhů. Autoři vítězných podobizen jsou bez výjimky mladí umělci, jejichž zájem o portrét a úspěchy při jeho realizaci snad předznamenávají nástup generace talentovaných portrétních tvůrců.

Tříkráloví koledníci prošli také Lukavcem.
Putování tří králů se v Lukavci konalo už poosmé

Jana Cermanová