Česká vizuální umělkyně Ivana Štenclová (1980) studovala kresbu u profesorky Jitky Svobodové na Akademii výtvarných umění v Praze a kresebná linie dosud zásadně definuje povahu její tvorby. Ústředním motivem děl jsou od počátku mezilidské, především pak rodinné vztahy, které podrobuje kritické analýze. Autorka zaujme neobvyklými tvůrčími přístupy, aktuálně za pomoci laseru perforuje a extrahuje z překližky kresbu, kterou dále zpracovává a vrství.

Obrazy mimo jiné kreslí injekční stříkačkou, skládá je z izolačních krytin, užívá malířského dekorativního válečku i autorských razítek. Nepřetržité zaujetí prostorem v obraze vyústilo do série takřka reliéfních objektů.

Ivana Štenclová nabídne návštěvníkům hořické Galerie plastik výběr z tvorby zhruba posledního desetiletí. V tomto období se profiloval jak autorčin zájem o citově prožitý portrét, tak fascinace prostorem v obraze, tedy komponenty, které definují její aktuální výtvarný projev.

Jana Cermanová