V naší další fotohádance se ptáme na město, které má okolo 2100 obyvatel. Nachází se zhruba 13 km jihozápadně od Jičína. Najdete zde zámek z poloviny 16. století, který byl přestavěný z původní vodní tvrze po roce 1533 a po roce 1600 rozšířený na trojkřídlý. Do dnešní podoby byl přestavěný v druhé polovině 19. století. Zámek obklopuje osmihektarový anglický park a zámecký rybník. Zajímavostí je například socha služky v zámecké zahradě. Podle pověsti byla služka obviněna z krádeže prstenu a zazděna. Příští den byl prý prsten nalezen ve stračím hnízdě.
 

S městem je spjatá také řada osobností. Jednou z nich byl Tomáš Svoboda, vzdělaný evangelický laik z Češova, hraběcí myslivec, který zde byl popraven roku 1728. Stýkal se s predikanty, kteří z blízkého Saska a Lužice pronikali do Čech, přinášeli zakázané knihy a kázáním utěšovali své souvěrce, dávali jim naději v duchu J. A. Komenského i dalších v té době hojných českých exulantů. Stal se obětí justiční vraždy a současně jednoho z vrcholů protireformačního úsilí jezuitů – byl vězněn na zámku a pak popraven. Před zámkem má svůj pomník, u hostince při nádraží se ještě stále nachází kámen, u kterého byl popraven.

Další osobností byl František Matěj Hilmar – učitel a hudebník, žil v letech 1803 - 1881. Byl to skladatel první tištěné české polky, nově se tvořícího českého tance. Zkomponoval díla: polky Esmeralda, Prachovská, Anenská, dále různé chrámové skladby.

V městečku žil dva roky také Zdeněk Svěrák. Pocházel odtud jeho otec a čerpal zde inspiraci pro některé filmy. 

Už víte? Hlasovat můžete v anketě!