V pondělí brzy ráno jsme vyrazili do Trstené, kde na nás po dlouhé cestě čekal oběd. Následovalo přivítáni, seznámení a představení našich škol a měst v anglickém jazyce. Před večeří jsme vystoupali na kostelní věž, ze které se nám nabídl překrásný výhled na celou Trstenou a její okolí. Zajímavá byla také prohlídka krypty. Po večeři nás ještě čekala krátká procházka křížovou cestou na „Trstenáwood“.

V úterý jsme měli velmi nabitý program. Ráno nás odvezl autobus do Muzea oravské dědiny v Zuberci. Návštěva skanzenu s výkladem, ukázkami tradic a pohádkové prostředí nás okouzlilo. Abychom stihli i něco z historie, tak jsme navštívili Oravský hrad, který je přibližně 700 let starý. Večerní program zahrnoval draní peří a tkaní.

Ve středu jsme vytvářeli ekologické plakáty. Naším úkolem bylo zamyslet se nad tím, co ovlivňuje a negativně působí na život na naší planetě a zároveň navrhnout, jak změnit své chování vůči naší Zemi. Poté jsme společně zasadili strom přátelství. Odpoledne jsme navštívili starý mlýn, kde nás čekala ukázka původního zpracování obilí. Opět nechyběl večerní program – pracovali jsme s vlnou (háčkovali).

Čtvrtek začal na agrofarmě v Novote, kde jsme se seznámili s chovem ovcí, krav a výrobou mléčných produktů. Sami jsme mohli vyzkoušet výrobu korbáčiků. Program pokračoval obědem na Edyho ranči, kde nechyběla ani projížďka na koních. Dalším zážitkem bylo „švábkobranie“, kde jsme v rodinách nových kamarádů vařili jídla z brambor. Závěrečnou tečkou celého pobytu byla diskotéka.

V pátek jsme po vydatné snídani vyráběli eko kosmetiku – mýdla, sůl do koupele. Na rozloučenou dostali všichni dárečky a pak už nás čekala jen dlouhá cesta domů. Velké poděkování patří především našim hostitelům ze Slovenska. Výletu zdar!

J. Svoboda, K. Voňková, Z. Křovinová, K. Piková