Nejvíce rozčílil Vavřinec římského císaře tím, když mu jako archivář a pokladník církve odmítl vydat křesťanské poklady. Ty rozdal chudým. A císaři přivedl nemocné, nemohoucí a invalidy jakožto největší poklady církve. Za opovážlivost ho císař odsoudil ke kruté smrti. Vavřinec je patronem archivářů a knihovníků.

„Maminčina panenka“ z r. 1942, je osmdesátiletá, poskytla ji Jana Gruberová (z Ostroměře).
FOTO: Nostalgie na druhou. Retro hračky z výstavy přirostly k srdci

Bylo třeba sošku i Vavřince uctít. Proto říkáme „zatoulaný“, že jsme jako komunita čtenářů knih tak učinili až 23. srpna 2022. V sále Obecního domu Lukavec byla odhalena soška, vyslechli jsme vyprávění o osudech sv. Vavřince i o svatovavřineckém vínu. A zazpívali jsme mu chodskou písničku „Ha ty svatyj Vavřenečku“. Protože se o vínu nemá jen vyprávět, ale má se pít, uskutečnili jsme to. K tomu se podávaly slané i sladké slzy svatého Vavřince (kolem 10. srpna létají ze souhvězdí Persea hvězdy, kterým se říká „slzy sv. Vavřince“). Přišla vhod celá řada dalších písniček s kytarou Václava Novotného a jeho kamaráda Romana z Chrudimi.

Více než 20 lidí se náramně bavilo, zpívalo, prožívalo to, že byli pospolu. A že je s nimi Vavřineček.

Velký dík patří sochaři M. Moravcovi, paní knihovnici a Obecnímu úřadu Lukavec za možnost sejít se na nultém ročníku uctění sv. Vavřince.

Marie Nosková