V pase má uvedený letopočet 1938. Je to pravda, ale jen z hlediska čísel. Zamímco někteří osmdesátplusové používají rozličné výsady a zakládají si na své poněkud sešlosti, jest pan malíř svěží, v díle a řeči věcný, až stručný.

Tak se představil na své zatím poslední výstavě v neděli 10. dubna v salonu hotelu Restart v Jičíně. Zajisté ne výstavě pečlivě dlouhodobě připravované. Doba to nedovoluje. Však neubrala nic na pečlivosti, s kterou se jeho přátelé věnovali přípravě výstavy. Kolega malíř Michail Ščigol, Miloš Starý, Jiří Ticháček a další s autorem dali dohromady, co bylo v krátké době sehnatelné, takže výstava nemůže být reprezentační, aby ukázala celkový průřez dílem a životem mistra. Pro zvídavé byly k dispozici katalogy z výstav rozličných minulých. Práci skupiny poněkud usnadnila častá návštěva mistrova v Jičíně a okolí. Zúčastnil se několika plenérů, které v klidných a zdravých dobách bývaly v září. O tom svědčí například obrazy z Prachovských skal.

V neděli 3. dubna Jičínem pochodovali členové historických jednotek.
FOTO: Jičínem pochodovali členové historických jednotek. Nechyběly také manévry

Však vernisáž, byť pouze dvouhodinová, nepostrádala hlediska kvalitní expozice malířova díla. Prodejní výstava abstraktní tvorby O. P. Milovzorova otevřená k podpoře ukrajinské kultury je úspěšná. Není jen záležitostí uměleckou, společenskou. V rozbouřené dnešní době zaujala i jednoznačné stanovisko v pohledu našich lidí na ruskou agresi na Ukrajině. Oleksander bydlí v Kyjevě, na okraji města, kam dopadají ruské bomby. Přítomní pořadatelé v úvodním slově připomněli postavení Ukrajiny vzhledem k Rusku. My si totiž ani neuvědomujeme, kolik významných osobností řadili jsme k Sovětskému svazu, později Rusku, a oni byli Ukrajinci. Připomeňme malíře Kazimira Maleviče, spisovatele Nikolaje Gogola, básníka Tarase Ševčenka. I Michai Bulgakov, autor významného románu Mistr a Markétka, se na Ukrajině narodil.

Ostatně autor Mistra a Markéty byl na výstavě přítomen. V podobě plechových desek, ze střechy jeho domu, které mistr Milovzorov použil pro svoje dílo. A na výstavě pověsil.

Návštěva jičínského muzea spolu s ukrajinskými uprchlíky.
Bohumír Procházka: S Ukrajinci do jičínského muzea

Když se přiblížila šestá, tedy druhá hodina od otevření výstavy, bylo mnoho míst na stěnách kongresového sálu prázdných. Sběratelé si odnášeli plátna. Mnozí vzpomínali na Milovzorovy návštěvy v Jičíně. Například na jeho výstavu v galerii Josefa Bucka ve Vokšicích. I na to, jak rozsáhlé a mnohovrstevné je Milovzorovo dílo. Pisateli těchto řádků se vybavují například obrazy s historickou tematikou, krajinná díla, vhled do architektury, motivy náboženské.

V soukromém rozhovu vyjádřil Oleksandr svůj obdiv ke svému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému.

Bohumír Procházka (proChor)