V sobotu ráno jsme se probudili do pravé předvánoční atmosféry. Přes noc napadlo trochu sněhu, tak jsme se těšili, jak budou čerti večer na sněhu řádit. Už odpoledne však ze sněhové nadílky zůstalo jen mazlavé bláto. To však neodradilo od účasti na Čertovském reji děti ani rodiče.

Před 15. hodinou bylo v sále restaurace Lucerna plno. Začínala Čertovská pohádka, se kterou přijela do Lukavce známá loutkoherečka Jarmila Enochová z libereckého rodinného divadla Rolnička. Na pódiu přímo před zraky malých diváků a za jejich vydatného povzbuzování byl stvořen čert Koště. Když pak bylo slyšet mohutné rachocení, vylézal z pekla sám Lucifer. Také písničky o čertech nechyběly. Děti mohly za doprovodu kytary zpívat a dupat pomyslnými kopýtky. Nakonec na jevišti z malé hromádky jakýchsi hadrů vyrostly dvě veliké čertice. Každá měla na výšku dva metry a i jejich šířka byla obrovská. Děti bez dechu čerty sledovaly. Když z pódia zazněla otázka: „Kdo se bojí čertů?“, tak se několik dětských rukou nesměle zvedlo. A jak to v pohádkách bývá, lidská dobrota a láska překonala zlé úmysly pekla a zvítězila.

Rozsvícení stromku v Lukavci zpříjemnila i přátelská setkání.
FOTO: Rozsvícení stromku v Lukavci zpříjemnila i přátelská setkání

Následovala Mikulášská hra „Po stopách čerta Lukaberta“. Že vy nevíte, kdo je to Lukabert? Přece lukavecký čertík Bertík, který vyrostl v pořádného velkého čerta. Protože se vyskytuje převážně v Lukavci, dostal jméno Lukabert.

Děti chodily po vyznačené trase napříč Lukavcem a plnily Lukabertovy úkoly. Po splnění každého z nich si obtiskly razítko čertovským kopýtkem do své čertovské listiny, kterou u startu na trasu obdržely. Úkoly byly různorodé hádanky, skoky v pytlích, pomoc při vaření polévky pro Lukaberta, předvedení čertovského tance a další. Když děti úkoly splnily, za odměnu dostaly čertovský glejt a omalovánky, kde byla vyobrazena celá Lukabertova domácnost a na dalších stránkách byly hravé čertí úkoly. Omalovánky pro ně nakreslili a vyrobili členové Kulturního výboru.

Mikulášská hra končila u rozsvíceného vánočního stromu, kde čekal na děti Mikuláš s andělem. Druhý anděl rozléval dětem punč a dospělým svařené víno. Kolem se zjevilo také velké množství čertů, kteří blekotali, lítali, chrchlali, ječeli a chtěli zlobivé děti odnést v pytli do pekla. Ty se však nedaly. Mikulášovi přednesly hezké básničky nebo zazpívaly písničky. Za odměnu dostaly sáček plný dobrot.

Novopacká škola si připomněla slavného faraona Tutanchamona.
Díky Tutovi jsme viděli úžasné věci. Novopacká škola připomněla slavného faraona

Za zvuků diskotékové hudby o čertech a Mikuláši všichni napjatě čekali na světelnou show. Světelná žena Lucie dlouho nejela, tak si některé děti odskočily domů na večeři. Show začala v půl sedmé večer a byla úchvatná. Čekání rozhodně za to stálo.

Když Čertovský rej skončil, všichni byli unavení, ale spokojení. Děti si odnášely nejen balíček sladkostí, ale především zážitek z aktivně stráveného odpoledne. Ve tmě zářily jejich šťastné oči.

Zdena Zuzana Bednářová