Příjemný parčík s lavičkami, kamennými cestičkami a osvětlením bude určitě hojně využíván. V jeho dolním rohu stojí náš krásný vánoční strom, citlivě nazdobený stříbrnými ozdobami a ozářený bílými žárovičkami. Asi dvacet metrů vysoký smrk ztepilý roste vlastně uprostřed pomyslného trojúhelníku mezi školou, obecním úřadem a roubenou starou školou, nynější knihovnou, kolem níž také proběhly terénní úpravy a byla osvětlena. Nyní u ní stojí velký svítící vánoční páv.

Benefiční Královský bál v Kulturním domě ve Valdicích.
FOTO: Královský bál oslavil narozeniny. Tančilo a pomáhalo se po desáté

I před obecním úřadem je nová výzdoba, nádherný zářící anděl s trubkou. A kvůli našemu vánočnímu stromu jsme se všichni sešli 25. listopadu v podvečer. Od ranních hodin probíhaly přípravné práce, stavba stánků a pódia. Kolem školy stály stánky s vánočními výrobky školáků, cukrárna z Roztok u Jilemnice si připravila spoustu domácích trdelníků, cukroví a zákusků. Staropacké zahradnictví nabízelo ve stánku jmelí a ozdůbky pro zájemce o domácí vánoční tvoření. Sdružení dobrovolných hasičů nachystalo pro návštěvníky různorodé občerstvení pár kroků od školy, aby každý, od jedlíka grilovaných klobás a párků v rohlíku, až po konzumenta horkého svařáku, grogu či piva měl krásný výhled na toho našeho nazdobeného krasavce. A samozřejmě také na velké pódium, postavené před školou.

Již před sedmnáctou hodinou, kdy měl začít program, se okolí školy začalo plnit lidmi. A bylo jich opravdu hodně. Děti v kostýmech pobíhaly kolem rodičů a už se nemohly dočkat svých vystoupení. V sedmnáct hodin pronesl úvodní slovo starosta a zahájil tak slavnostní večer. Děti z tanečního kroužku 1.- 3. třídy předvedly krásné divadelní představení, smíšený pěvecký sbor druhého stupně také svým vystoupením přispěl k příjemné atmosféře. Poté nastoupil na pódium známý novopacký smíšený sbor Hlas a potěšil vánočními písněmi stovky posluchačů. A když na jeviště nastoupili všichni vystupující a společně zapěli tři klasické vánoční koledy, bylo to umělecké vyvrcholení nádherného večera. Lidé si broukali s nimi a příjemná nálada se rozlila všude kolem. Pak už proběhlo jen závěrečné slovo místostarosty a za zvuků hudby se rozzářil vánoční strom. Během okamžiku začal dlouhý slavnostní ohňostroj, který pomyslně zakončil adventní večer.

V Nové Pace si lidé zazpívali na Masarykově náměstí před Střední školou gastronomie a služeb s vokální skupinou Belle mama.
VÝZVA: Připojte se k akci Česko zpívá koledy i na Jičínsku

Návštěvníkům se ale domů naštěstí nechtělo a mnozí setrvali v družném hovoru u stánků. Příležitost setkat se se sousedy, dávnými spolužáky a známými, prohodit pár slov, zasmát se a „podrbat“, využilo mnoho lidí. Atmosféra byla skvělá, počasí nám přálo, dobré jídlo a pití, to byla ideální kombinace pro příjemný večer. Věřím, že se příští rok opět sejdeme v tak hojném počtu a zahájíme advent společně, jako sousedi a přátelé.

Petra Glosová