Spolek Isidor se stará. V programu Má vlast cestami proměn dostal se Isidor do finále mezi poslední tři a zástupci pojedou si do Hradce, kde se dozví své umístění v soutěži.

Tolik administrativně. Tak zaznělo druhou červnovou neděli na "Setkání u kaple sv. Isidora" v úvodu. Už od roku 2016 konají se taková setkání, jak pravil pan Vít Černý, zástupce Izidora, ale letošní bylo zvlášť půvabné. Tím, jak je kaple krásná. Tím, jak hrála a zpívala historická kapela Literácy. Jak úžasně byl sluníčkem nasvětlen výhled od kaple. Jak se setkali lidé, kterým je spolu dobře, mají si co povědět, protože jim jde o dobrou věc. Tolik potřebnou právě dnes, v čase ohrožení všelijakými viry a to nejen zdravotními. Oprava kaple, skvělá muzika a všechno, co s tím souvisí, je nejlepší odpovědí na „blbou náladu ve společnosti“, abych použil slov pana Václava.

Matěj Kopecký jezdil se svým divadlem s vozem a koníkem. ProChor má svou Káru.
Matěj Kopecký jezdil se svým divadlem s vozem a koníkem. Já mám svou Káru

Vzpomínky, které jdou daleko do minulosti. Prý: Znaven svou prací ulehl hospodář tu v sadu a usnul. Když se probudil, shledal, že byl obdarován. Obrázkem, rytinou sv. Isidora. Patrona to zemědělců. Kdo byl dárce? Pater Koniáš, který tu procházel na svých misiích? I o známém Jezuitovi, kterého Alois Jirásek v románu Temno dost drasticky vylíčil, byla tu v kuloárech řeč. Nebyl takový. Byl obětí svého náboženského přesvědčení. Ano, pátral po knihách. Nejškodlivější pálil. Ale byly to hlavně knihy různých zaříkadel, například nemocí zvířat. Knihy které šířily pověry. Za knihy odebrané dával jiné. Jistě, přesvědčoval Antonín Koniáš lidi na víru katolickou. Byl vzdělaným člověkem. Uvádím jeden příklad z debat u kapličky.

Hrdlička zahnízdila na balkoně v krmítku.
Hrdlička zahnízdila na balkoně v krmítku a vyseděla jedno mládě. Na druhý pokus

Muzika, kterou kapela Literácy hrála a zpívala byla stará, jakož i nástroje, které už ani neznáme. Niněra, dudy, flétny všelijaké zobcové. Tolik písniček, které J. Š. Kubín mezi lidmi sesbíral.

Michael Pospíšil je iverzální muzikant od pánaboha. Hraje zpívá, vypráví. 

Kapela hraje, lidé se přidávají. Někteří hlasitě, jiní si broukají, Někteří jen v myšlenkách. Pohoda. Jakou si lidi připravili sami. Aby bylo lidem dobře, to jim nemusí nikdo nařizovat, ani obstarávat…

Sledujte : www.kaple-isidor.cz


Bohumír Procházka (proChor)