Protože okolnosti prozatím nedovolují jinak, oslavy jsou koncipovány v podobě unikátní výstavy, která bude k vidění na Valdštejnově náměstí během května a června. 

Výstava byla připravována bezmála rok, za pomoc při shromažďování materiálů a realizaci výstavy děkujeme Regionálnímu muzeu a galerii v Jičíně, Okresnímu archivu v Jičíně, Městu Jičínu, partnerům a sponzorům. Poděkování patří především pedagogům, kteří se ve svém volném čase podíleli na tvorbě a instalaci výstavních panelů. V neposlední řadě děkujeme také veřejnosti, zejména bývalým absolventům, kteří vyslyšeli naši výzvu a poskytli své vzpomínky a obrazový materiál pro výstavu i do tematických alb na speciální web (www.150let.cz).

Na historických panelech se můžete seznámit s vývojem školy a jejích oborů od dob, kdy budova dnešního strojního oddělení sehrála důležitou roli po známé bitvě u Jičína v Prusko-rakouské válce v roce 1866, přes období konce monarchie, první republiky, doby Protektorátu i komunistické éry. Porevoluční současnost je zachycena na tematických panelech plných fotografiích, trefných komentářů a osobních vzpomínek.

Vy mladší se přijďte podívat, jak studovali vaši rodiče, prarodiče, na jaké tradice navazuje naše průmyslovka. Pamětníci se mohou vrátit v čase do dob, kdy kvetoucí louky voněly o něco více, třešně byly červenější a holky hezčí. Vraťte se do kouzelné doby mládí a zažijte zvonu svá středoškolská léta. Přejeme příjemné vzpomínání a těšíme se na případné zpětné reakce na interaktivním webu.

Helena Jandová, VOŠ a SPŠ, Jičín