Bára Tmějová je koordinátorkou organizace Post Bellum pro Jičín a pan učitel Splítek jedním z pěti kantorů, kteří pomáhali dětem pořad připravit. První ZŠ 17. Listopadu pod vedením Ondřeje Splítka připravila Střípky ze života Jaroslava Veselého.

Druhá ZŠ Husova měla skupinu vedenou Jitkou Práškovou. Zpracovala Příběh Pavla Pospíšila a jeho rodiny. Střípky ze života učitelky, básnířky a překladatelky Dragy Zlatníkové zpracovali žáci 3. ZŠ Poděbradova a vedla je paní učitelka Jana Grohová. Čtyřka měla dva týmy vedené paní učitelkou Blankou Lisou a Danielou Havelkovou. Ty se zabývaly osudy paní Bohumily Naušové a profesora Roberta Kvačka.

Proč ta sláva? Žáci byli poprvé v roli novinářů a filmařů. Museli se nejdříve naučit klást otázky, rozhovor zaznamenat slovem a obrazem a pak sestavit pásmo. Komentář četli sami. I když většina držela mikrofon poprvé, byli skvělí.

Ano. Poprvé v jiné, přímo odlišné roli, než je pasivní naslouchání výkladu učitele. Byli sami tvůrci. Mnozí z nich až udivili, když si připravili animovaný film, či komiksem doplněné slovo. Téměř rok trvala jejich práce. Když počítáme zdržení vlivem epidemie. Škola jinak. Škola prakticky. Dívky i chlapci byli tu v různých rolích, které neznali. Jak pravil výrok poroty zhostili se jich dobře.

Zážitek pro všechny. Být užitečný. Vytvořit svůj malý příspěvek do několikatisícového archivu vzpomínek, který si každý může pustit na adrese www.pametnaroda.cz.

Bohumír Procházka