Za nápadem Výstavy Za sklem stojí iniciativa v Německu žijící fotografky Josefíny Edity Součkové, která již loni strhla lavinu nadšení a výstava zaplavila všechny kraje České republiky. Pro velký zájem jak fotografů, tak i „návštěvníků“ se rozhodla akci uspořádat opakovaně.

V Hořicích vystavovaný soubor Svatební košile vznikl ve spolupráci s obyvateli blízké vesnice Lukavec, kteří spoluvytvářeli scénář, kostýmy, masky, rekvizity a vybírali lokality pro focení. Nelehkého úkolu modelů se zhostili lukavečtí obyvatelé Monika Faltová a Martin Dítě, postavu umrlce v márnici vytvořil hořický občan Ivo Šťovíček. Základní scénář navrhla Marie Nosková. V průběhu fotografování ve vybraných lokalitách se však jednotlivé obrazy musely přizpůsobovat daným podmínkám. Děkujeme všem, kdo se na tvorbě fotografií podíleli a také pracovnici hořické knihovny Stanislavě Najmanové za spolupráci při instalaci výstavy.

9. ročník soutěže Kouzlení z perníku v Nové Pace.
FOTO, VIDEO: Mladí pernikáři v Nové Pace vykouzlili sladkou něžnou krásu

Ucelený soubor fotografií Svatební košile byl poprvé představen na tematické výstavě o Byšičkách uspořádané v září 2021 v Obecním domě v Lukavci. Při této příležitosti byly fotografie také promítány jako video ozvučené poutavou hudbou skupiny Huménečko. Účastníkům se fotografie líbily, tak snad i nyní v Hořicích se lidé na chvíli zastaví, připomenou si ponurou baladu a potěší se fotografiemi.

Zdena Zuzana Bednářová