Doktor Wagner žil mezi lety 1921 až 2006, pracoval ve Státním ústavu památkové péče. řídil rekonstrukční práce mnoha významných památek republiky. Spolupracoval na obnově městských památkových rezervací. Psal, přednášel, fotografoval.

Hana Fajstauerová se spolupracovnicemi připravila v chodbě jičínského regionálního muzea výstavu o jeho životě a práci. Pan doktor byl Jičíňák pravověrný. Sportovec, účastník kulturního života. V paměti je například setkávání v galerii Petra Hebra na hrázi, kde se probralo mnohé z Jičínského dění současného a minulého. Vzpomínalo.

Zavzpomínají si i návštěvníci výstavy, protože Jaroslav Wagner vytvořil velmi bohatý archiv fotografií, náčrtů, poznámek i odborných statí. A tak můžeme vidět, jak vypadala konírna valdštejnského zámku, když se v roce 67 přetvářela na galerii. Podobně zachytil i mnoho historických staveb jičínských. Věru, že nebyla příliš půvabná ani Lodžie. Jeho vyjádření k ochraně Lodžie z roku 69 v přináší zmínku o myšlence hotelového využití stavby. Mělo tu být 167 míst v restauračním zařízení, celkem 34 pokojů. V roce 1993 nabízí JUDr Klinger v Německa vybudování zábavního parku – Valdštejnlandu. Jen zásluhou občanů jičínských se tento nápad neuskutečnil. Pak byl prvním odborným řečníkem na konferenci Valdštejnská lodžie a komponovaná barokní krajina v okolí Jičína.

Věru mnoho zajímavého najde se na výstavě. Wagner psal své rukopisy ručně, měl úhledné písmo, náčrty stavebních částí jsou půvabné. Kromě fotek volejbalového družstva jičínského, mnoha a mnoha staveb Jičína i z celých Čech, jak vypadaly před rekonstrukcí, najdeme tu i památkářova vysvědčení. Neprozradím, jakou asi měli rodičové radost ze školní zprávy pozdější vyhlášeného památkového odborníka. Jsou tu i ukázky knih, které napsal, nebo na nichž se podílel. Kulturní památky Českého ráje (1966), Jičín, městská památková rezervace, zámek a památky v okolí (1965), Československé hrady a zámky (1980) a další.

Pestrá výstava. V Regionálním muzeu a galerii v Jičíně potrvá do 20. června.

Bohumír Procházka (proChor)