Po vstupu do MŠ, dne 22.února 2024, se děti ještě s paní ředitelkou pěvecky připravovaly pro zahájení festivalu MŠ v následujícím dni, takže přivítání písničkou bylo velmi příjemné. A když byly děti rozezpívané, protagonista čtenářské pregramotnosti a ředitel Nadačního fondu LEPŠÍ ŽIVOT Josef Vavřík si s dětmi zazpíval písničku Kniha je náš dobrý kamarád, protože následovala závěrečná aktivita čtenářské pregramotnosti Mami, tati, pojďme si číst, pod záštitou MŠMT a osobní záštitou hejtmana Královehradeckého kraje Martina Červíčka.

Když byl dětem vyprávěn příběh Jak Karlík s Tomáškem našli dědečkovu kouzelnou knihu, která změnila celý jeho život , tak děti pozorně naslouchaly. Vnímaly též, že v životě jsou nutná kouzelná slovíčka PROSÍM a DĚKUJI a že každá kniha, která má v sobě nějaká poučení, je kouzelná a když se budou těmi poučeními řídit, tak se změní i jejich život.

Masopustní veselí v Robousích.
FOTO: Masopust v Robousích: Mnoho masek, kapela, chodilo se dům od domu

Poprvé děti viděly i největší knihu – 6m dlouhou, ale smíchem se neudržely, když viděly nejmenší knížečku, která se vešla pouze do kapsy. S napětím pak všechny děti očekávaly svou 1. kouzelnou knihu Hnědáček a nalezená podkova z nakladatelství Advent-Orion. Ti, kteří se zúčastnili aktivity již v loňském roce, obdrželi knihu jinou – chlapci drželi v rukou knihu Hugo a dívenky pak knihu Ema a lesní zvířátka. A v každé knize byla cedulka s věnováním jako vzpomínka na dětská léta, aby až jednou budou velcí a vrátí se ke své 1.kouzelné knize, si rádi vzpomněli na MŠ, kde prožívali svoje dětství, našli si kamarády a něco se naučili.

Než ale svou kouzelnou knihu dostaly, neměly to děti tak jednoduché. Musely samostatně přijít, podat ruku, podívat se do očí, pozdravit a představit se. Ale zvládly to všechny. Teprve až pak mohly z ruky ředitelky MŠ získat svou kouzelnou knihu a přitom nesměly zapomenout poděkovat. Po ukončení aktivity se ještě všechny děti pochlubily svými obrázky, které malovaly se svými rodiči. Z některých výtvorů byla vnímána i kreativita rodičů, takže všechny učitelky MŠ byly nadšeny ze spolupráce rodičů se svými dětmi. A tak by to mělo být opravdu každý den.

Živly v podání ZUŠ Jičín.
Živly v podání ZUŠ Jičín. Hráli dospělí, děti, učitelé i žáci. Prostě umělci

Aktivitu navštívilo i několik maminek, takže se pak s námi se všemi také rády vyfotografovaly a již se těšily až svým dětem budou opět číst jejich získanou novou kouzelnou knihu. V kolektivu dětí se našly i takové, které potřebovaly blízkost osoby, tak jako milá Stázinka.

A která kniha byla nejhezčí? No přece Kocourek se vrací. Poděkování za celkový průběh patří všem 40 rodinám, kteří se aktivně aktivity zúčastnily, ale poděkování patří též paní ředitelce Aleně Egrtové a celému jejímu týmu, že přistoupily k této aktivitě s láskou a zapálením pro motivaci dětí a prací se zpětnými vazbami.

Josef Vavřík