Co to vlastně Hubertova jízda je? Je to takový malý svátek pro každého koňáka - svatý Hubert je patronem jezdců, lovců a tedy i honů (štvanice), který si jezdci rádi připomínají na konci sezony, jako takové zakončení úspěšného jezdeckého roku.

Počasí se vydařilo, a tak se na statku v Lužanech v brzkých ranních hodinách sešlo celkem 25 jezdců a koní různých věkových kategorií i plemen. Při slavnostním nástupu a přivítání jsme mohli vidět například české a slovenské teplokrevníky, poníky, chladnokrevné koně, huculy i křížence těchto plemen.

Protože se v současné době tradiční hon na živou lišku již neprovádí, zastoupila tuto roli lišky s nejrychlejším koněm Tereza Dokoupilová, která se vydala v čele skupiny (lotu) na zhruba 2 hodiny dlouhou vyjížďku, kdy jejím hlavním úkolem bylo navádět jezdce na skoková stanoviště, které prověřily jak koně, tak jezdce. Skupina byla rozdělena do dvou lotů – pomalý a rychlý, v čele každé skupiny byl Master, vedoucí, jehož hlavním úkolem bylo po celý den dohlížet na všechny prohřešky jezdců pečlivě si je zaznamenat a na konci dne u "Hubertovského soudu" odsoudit případné hříšníky za všechny možné i nemožné přestupky. Koně však bezpečně nesli své jezdce ve všech chodech a jezdci zodpovědně vedli své koně, neporušovali pravidla a nepadali.

Následoval oběd a občerstvení pro jezdce a odpočinek pro koně, který byl jistě třeba před zahájením jezdeckých soutěží, které se konaly od 14:00 hod. Soutěžící přihlášení do různých disciplín, byli svoláni a mohlo se začít! Jako první mohli jezdci ověřit svou obratnost při objíždění tří barelů na čas, následovala jízda zručnosti, kde se prověřila důvěra koně ve svého jezdce, například při překonání vodní překážky nebo svazku plechovek na dlouhém provázku. Další soutěží byl parkur do 70 cm. Diváci fandili a tleskali výkonům koní, ale to ještě netušili, jak moc budou povzbuzovat 4 jezdce v poslední disciplíně, kterým byl skok mohutnosti. Vítězkou se stala osmiletá strakatá kobylka Safira se svou jezdkyní Nikolou Ziegelheimovou, která nejen že obhájila loňskou výšku 130 cm, ale překonala navíc 145 cm. Poslední soutěž byla věnována divákům a byl to tzv. Parkur bez koně – aby si diváci vyzkoušeli, jaká to je dřina, dostali za úkol na čas oběhnout celý postavený parkur, pánové s půllitrem v ruce, aby to měli těžší.

Tímto však sobotní den nekončil. Jezdci dovedli své koně do jejich domovů a vrátili se na "Hubertovský soud", u kterého při dobrém jídle a pití, byly odsouzeny prohřešky jezdců za celý den. Následovala diskotéka do ranních hodin a příjemné zakončení dne.

Veronika Krupičková

O tom, jak se celý den vydařil, se můžete sami přesvědčit na krásných fotografiích, za které velmi děkujeme!
Pokud byste se i Vy chtěli zapojit do rubriky Čtenář reportér, můžete napsat na e-mail: regina.hellova@denik.cz Rádi Vaše příspěvky zveřejníme.