Čekala je stanoviště s otázkami a poznávačkami z ochrany přírody, botaniky, batrachologie, herpetologie, geologie a ornitologie a jičínské otázky. Inspirací k této soutěži byl Zlatý list z doby před 45 až 50 lety, tehdy totiž děti dostávaly předem otázky z přírodovědných oborů, se kterými se mohly seznámit a tak jim přece jen něco v hlavičkách zůstávalo. Nikdo přece nemůže chtít, aby děti byly odborníky ve všech oborech, to nejsou ani dospělí. Děti se tedy mohly připravit a měly ze soutěže radost. Za pěkného počasí si pobyt v přírodě užívali nejen děti, ale také dospělí na stanovištích. Na startu i v cíli se sešly děti ze čtyř základních škol a dvou zájmových kroužků.

Výsledky:

V kategorii A (1. – 3. třída) 
1. místo Matouš Bambula a Daniel Huf, ZŠ Bodláka a Pampelišky, Veliš.
2. místo Viktor Klineš Ondřej Chaloupský, ZŠ Bodláka a Pampelišky, Veliš
Dvě 3. místa Marie Medunová a Amálie Chalupová, ZŠ Bodláka a Pampelišky, Veliš a Jan Boček a Vilém Kabela, přírodovědný kroužek MPČR

V kategorii B (4. – 6. třída)
1. místo Václav Rampas a Anastázie Bočková, přírodovědný kroužek MPČR
2. místo Markéta Kašparová a Lenka Ryglová, ZŠ Husova, Jičín
3. místo Kateřina Šanderová a Vojtěch Blažek, ZŠ Pod Krčským lesem, Praha a historický kroužek MPČR

V kategorii C (7.-9. třída)
1. místo Květenská a Maternová, ZŠ Husova, Jičín

Marcela Šanderová, Muzeum přírody Český ráj