Po návratu k silnici jdeme po ní vpravo pod žel. zast. k soše sv. Jana Nepomuckého z r. 1889 (pro domácí je to ovšem pouze „Jáníček“) a vpravo za ní ve svahu vidíme patrový dům čp. 11 Na Žďánku se zděným přízemím a dvěma portály a roubeným patrem, kam za svými příbuznými jezdil malíř Max Švabinský. Pak za usedlosti Na Třech zubech čp. 12 vidíme vpravo od silnice bývalou hospodu na Písku čp. 13 s trampskou tradicí a roubenku čp. 17 a mírně vystoupáme ke vsi Libošovice s výhledem na Trosky.

Výtečně obnovený dům čp. 117 z r. 1738  se zděným přízemím a roubeným patrem s dvoupásovou lomenicí pod kabřincem, kde v patře jsou v hlavním i bočním průčelí unikátní předsunuté zděné arkády.
První díl miniseriálu: Procházka po Sobotce

Zde odbočíme vpravo po červené značce, při vchodu do lesa ji opustíme, jdeme rovně směrek k samotě Záhorsko a pod prudkým stoupáním odbočíme vlevo na polní cestu, která nás podle lesa dovede na návrší s pěkným výhledem na Vyskeř, Kozákov a Trosky. Poté kolem s roubeného domu čp. 14 a vedle stojící roubenými sýpkou z doby kolem r. 1800 a výměnkem (obojí patří pod čp. 27) jdeme vpravo k domu čp. 1 a obloukem se vracíme přes návrší na původní cestu, vedoucí zpět k silničnímu rozcestí u vsi Libošovice.

Hned u něj stojí roubenka čp. 72, přímo nad ní roubený dům čp. 63 a kousek dál vlevo ve svahu obezděná roubenka čp. 70. Silnice nás po 150 m dovede na křižovatku, kde jdeme přímo k blízké roubence čp. 47 (je vpravo) a poté vlevo na mírném svahu je dům čp. 9 z doby kolem r. 1800 s roubenou světnicí s dvojicí sdružených okének a makovicí nad štítem, na něj kolmo připojeným zděným chlévem se dvěma portály a roubenou stodolou. Pak přejdeme malý potůček Klenicí nedaleko od jeho pramene a za ním vlevo po chvilce hledání objevíme hezkouou roubenku čp. 8 s krásnou sýpkou se zděným přízemím a roubeným patrem.

V Sobotce.
Druhý díl miniseriálu: Procházka po Sobotce

Nato hned za hlavní silnicí stojí pozoruhodný roubený patrový dům čp. 34 s pavlačí s vyřezávanými sloupky (viz foto) a vpravo od něj podobný dům čp. 55 s lomenicí. Od nich se dáme vpravo na rozcestí silnic u kostela sv. Prokopa, obnoveného v r. 1616 a novogoticky přestavěného v r. 1874, vedle nějž se hned vlevo „krčí“ roubenka čp. 53 a asi 100 m za ní na mírném svahu nad silnicí stojí velká usedlost čp. 37 s roubeným domem i sýpkou.

Po návratu k čp. 53 se dáme ostře vpravo a po červené značce a místní komunikací dojdeme na severozápadní konec vsi nad mělkým Prokopským údolím, kterým Klenice míří ke Kosti. A právě tam vpravo ve svahu mimo značku objevíme poslední dvě libošovické roubenky čp. 27 s lomenicí a 28. U nich náš dnešní výlet končí a tak z Libošovic do Sobotky můžeme odjet buď z aut. zast. 100 m za kostelem nebo vlakem (400 m odsud po modré značce).

Petr Luniaczek

 Vesec 15 - dům s pavlačí.
Třetí díl miniseriálu: Z Oseku přes Střehom do Vesce