Je pondělí 9. prosince těsně po 18 hodině, scházíme se na nádvoří zámku. Vystoupáme několik schodů a otvíráme dveře do muzea. Zanedlouho se už zabydlujeme v salonku a společně jsme vyslechli, co nás čeká. Hodiny ukazují 19 hod. a my odcházíme do kostela svatého Jakuba, kde se setkáváme s panem farářem. Ten nám vypráví o adventu, narození Ježíška. Poté se procházíme po zámeckém parku, kde obdivujeme vánoční výzdobu. Nezapomněli jsme si zazpívat vánoční koledy. Dále jsme pokračovali ke kostelu svatého Ignáce, Jezuitské koleji, židovské škole a židovské synagoze. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o historii těchto staveb. Ve sklepení zámku jsme si připomněli tragickou příhodu ze života Elišky Kateřiny Smiřické a zazpívali píseň Znám já jeden krásný zámek. Poté jsme nechali vyhasnout světlo a pomocí baterek a čelovek jsme si vytvořili světelnou show. Následovala pozdní večeře a čtení časopisů Čtyřlístek, které byly naplněny různými záhadami, objevy a vynálezy.

To už se nám pomalu začala klížit víčka, proto proběhla večerní hygiena, po ní jsme se zavrtali do svých teploučkých spacáků a paní učitelka nám začala číst příběh Hurvínek v muzeu. Někteří z nás slyšeli z příběhu kousek, někteří vydrželi poslouchat celou hodinu. Nakonec kolem dvanácté hodiny jsme spali již všichni.

Druhého dne jsme se probudili kolem 7 hodiny. Proběhla ranní hygiena, snídaně a úklid spací zóny. Mezitím už pracovnice v muzeu připravily kynuté těsto a my jsme si vytvořili čertíky nebo vánočky. Než se nám výrobky dozlatova upekly, strávili jsme příjemné chvíle na výstavě Kuchyně našich babiček. Nakonec se čas nachýlil k našemu odchodu. Nastalo loučení, poděkování a hurá do školy.

Moc děkujeme všem zaměstnancům muzea za tuto příjemnou akci. Také rodičům, kteří nám napekli úžasné dobroty, abychom zahnali případný hlad. Dále naší paní učitelce Broně Podhajské, která byla naším osobním strážcem ve dne i v noci.

Koumáci ze 3. C 2. ZŠ Jičín